Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.4Nedgang i bruken av sykebesøk av fastlege

Antall sykebesøk av fastlege per innbygger har vært relativ stabil siden 2018, med unntak av 2020 og 2021 da bruken var noe høyere (tabell 9.2). Et høyere nivå i 2020 og 2021 skyldes trolig pandemien. Fra 2020 har bruken av sykebesøk gått ned, og fra 2022 til 2023 har det vært en nedgang på 0,1 besøk per 100 innbygger (8 prosent nedgang).

Som vist i figur 9.12 er det flest sykebesøk av fastlege blant de eldste i befolkningen. For alle aldersgrupper unntatt for de mellom 20-39 år er antall sykebesøk i 2023 lavere enn alle årene fra 2019-2022.

Figur 9.12. Antall sykebesøk av fastlege per 100 innbygger for aldersgrupper, 2019-2023.
Figur 9.12. Antall sykebesøk av fastlege per 100 innbygger for aldersgrupper, 2019-2023. 
Kilde: KPR

 

Siste faglige endring: 31. mai 2024