Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.5Flere sykebesøk av legevakt i 2023

Antall besøk fra legevakten i eget hjem eller andre steder utenfor legevakten økte fra 1,6 til 1,7 besøk per 100 innbygger fra 2022 til 2023 (+ 7 prosent) (tabell 9.3). Besøk fra legevakten er mest brukt til eldre innbyggere som har vanskelig for å møte opp på legevakten selv. Innbyggere over 80 år har 13,3 sykebesøk av legevakt per 100 innbygger i 2023 (figur 9.13). Til sammenligning har de aller yngste 0,5 besøk per 100 innbygger. 

Økningen i sykebesøk av legevakt fra 2022 til 2023 gjelder for alle aldersgrupper unntatt for de aller yngste hvor bruken er uforandret (figur 9.13). Som vist i figur 9.14 er sykebesøk av legevakt langt mer vanlig i små kommuner (under 2 000 innbyggere) sammenlignet med store kommuner (50 000 innbyggere +) (figur 9.14). I 2023 var det noe økning i bruken av sykebesøk av legevakt i de største kommunene.

Figur 9.13. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbygger for aldersgrupper, 2019-2023.
Figur 9.13. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbygger for aldersgrupper, 2019-2023. 
Kilde: KPR
Figur 9.14. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbygger for aldersgruppene 60-79 år og de over 80 år og kommunestørrelse, 2019-2023.
Figur 9.14. Antall sykebesøk av legevakt per 100 innbygger for aldersgruppene 60-79 år og de over 80 år og kommunestørrelse, 2019-2023.
Kilde: KPR

Siste faglige endring: 31. mai 2024