Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.6Stabil bruk av enkle kontakter med fastlegen siste år

Enkle kontakter er også en del av aktiviteten på fastlegekontoret eller ved legevaktene. Enkle kontakter inkluderer enkel pasientkontakt ved personlig fremmøte, eller enkel kontakt via telefon, brev, eller elektronisk.  

Det har vært en liten økning i enkle kontakter med fastlegen i absolutte tall fra 2022 til 2023, men målt per innbygger er antall enkle kontakter uendret for samme periode (tabell 9.4). Størst andel enkle kontakter skjer via telefon, brev, eller elektronisk (84 prosent), og det har vært en økning i antall per innbygger fra 2022 til 2023 på 3 prosent. Enkle kontakter med pasient til stedet utgjør 16 prosent av enkle kontakter, og for denne kategorien har det vært en nedgang i bruk fra 2022 til 2023 på 7 prosent. Det var flere enkle kontakter per innbygger i 2023 enn i årene før pandemien (2018 og 2019). 

Tabell 9.4. Enkle kontakter med fastlege i absolutte tall og per 100 innbygger, 2018-2023.
Kilde: KPR

 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022

2023

Prosent endring siste år

Enkel kontakt brev/tlf/adm/elektronisk

 

Per 100 innbygger 

10 962 419

 

 

206

11 229 601

 

 

209

12 332 069

 

 

229

12 382 379

 

 

228

12 185 421

 

 

222

12 710 710

 

 

229

+ 4

 

 

+ 3

Enkel kontakt med pasient til stede

 

Per 100 innbygger 

2 378 042

 

 

45

2 344 248

 

 

44

2 353 230

 

 

44

2 813 779

 

 

52

2 397 662

 

 

44

2 258 171

 

 

41

- 6

 

 

- 7

Totalt antall enkle kontakter 

 

Per 100 innbygger 

 

13 342 479

 

250

 

13 575 868

 

253

 

14 687 319

 

272

 

15 198 179

 

280

 

14 583 083

 

266

 

14 968 881

 

266

 

+ 3

 

0

Siste faglige endring: 31. mai 2024