Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.3Uendret bruk av konsultasjoner med legevakt

Antall konsultasjoner med legevakt for januar til og med juni 2023 er 2 prosent høyere sammenlignet med samme periode i 2022. Målt per innbygger er det ingen forskjell i bruk av konsultasjoner med legevakt for første del av 2023 sammenlignet med første del av 2022 (Tabell 3.3 og Figur 3.6).

Tabell 3.3: Antall konsultasjoner hos legevakt i absolutte tall og per 100 innbygger januar-juni 2019-2023. Sykebesøk inkludert.
 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Endring fra 2022 (%)

Januar-juni

Antall konsultasjoner

Per 100 listeinnbygger

707 093

 

13

658 091

 

12

652 863

 

12

697 378

 

13

709 149

 

13

+ 2

Kilde: KPR. 

Antall konsultasjoner med legevakt per 100 innbygger fordelt på fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk. Januar-juni 2019-2023.
Figur 3.6: Antall konsultasjoner med legevakt per 100 innbygger fordelt på fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk. Januar-juni 2019-2023.
Kilde: KPR. 

Færre konsultasjoner med legevakt på dagtid

Andelen konsultasjoner med legevakt på dagtid er 1 prosentpoeng lavere i 2023 sammenlignet med samme periode i 2022 (4 023 færre konsultasjoner) (Figur 3.7). Antall konsultasjoner med legevakt på dagtid er 5 prosent lavere første del av 2023 sammenlignet med 2022. På samme tid er antall konsultasjoner på kveldstid 3 prosent høyere. Målt per innbygger viser at bruken av konsultasjoner med legevakt samlet sett, samt på dag- og kveldstid er på samme nivå som for første del av 2022 (Figur 3.8). 

Antall konsultasjoner med legevakt fordelt på dagtid og kveldstid, samt andel konsultasjoner på dagtid. Januar-juni 2019-2023. *
Figur 3.7: Antall konsultasjoner med legevakt fordelt på dagtid og kveldstid, samt andel konsultasjoner på dagtid. Januar-juni 2019-2023. *
Kilde: KPR. *Sykebesøk ikke inkludert.
Antall konsultasjoner med legevakt fordelt på dagtid og kveldstid per 100 innbygger. Januar-juni 2019-2023. *
Figur 3.8: Antall konsultasjoner med legevakt fordelt på dagtid og kveldstid per 100 innbygger. Januar-juni 2019-2023. *
Kilde: KPR. *Sykebesøk ikke inkludert.

Siste faglige endring: 20. oktober 2023