Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Antall sykebesøk per innbygger uendret

Det blir gjennomført noen flere sykebesøk av legevakt første halvdel av 2023 sammenlignet med samme periode i 2022 (+ 9 prosent). For fastlege er antall sykebesøk første halvdel av 2023 noe lavere (- 8 prosent). Samlet sett (fastlege og legevakt) er antall besøk 1 prosent høyere første del av 2023 sammenlignet med samme periode i 2022. Målt per innbygger er antall sykebesøk på samme nivå samlet sett med 1,5 besøk per 100 innbygger (Figur 3.9).

Tabell 3.4: Antall sykebesøk fastlege og legevakt, samt totalt. Januar-juni 2019-2023.
 

2019

2020

2021

2022

2023

Endring fra 2022 (%)

 

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

 

Sykebesøk fastlege

42 354

56 227

48 855

39 710

36 353

- 8

Sykebesøk legevakt

37 112

44 569

41 775

42 271

46 139

+ 9

Totalt

79 466

100 796

90 630

81 981

82 492

+ 1

Kilde: KPR.

Antall sykebesøk fastlege og legevakt, samt totalt per 100 innbygger. Januar-juni 2019-2023.
Figur 3.9: Antall sykebesøk fastlege og legevakt, samt totalt per 100 innbygger. Januar-juni 2019-2023.
Kilde: KPR.

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2023