Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Færre konsultasjoner med fastlege per innbygger

Tabell 3.2 viser at antall konsultasjon med fastlege øker med 0,1 prosent fra første del av 2022 til første del av 2023. Målt per listeinnbygger er det en nedgang på 1 konsultasjon per 100 listeinnbygger sammenlignet med 2022 for perioden januar til juni (Tabell 3.2).

Tabell 3.2: Antall konsultasjoner med fastlege i absolutte tall og per 100 innbygger januar til juni 2019-2023. Sykebesøk inkludert.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Endring fra 2022 (%)

Antall konsultasjoner

 

Per 100 listeinnbygger

7 524 745

 

141

7 681 464

 

143

8 127 925

 

150

8 490 078

 

156

8 499 591

 

155

+ 0,1

Kilde: KPR. 

Bruken av konsultasjoner med fastlege fortsetter å dreie mot flere fysiske konsultasjoner og færre e-konsultasjoner per listeinnbygger (Figur 3.1). Det har vært en økning i antall fysiske konsultasjoner per listeinnbygger første del av 2023 sammenlignet med 2022 (+ 8 konsultasjoner per 100 listeinnbygger). På samme tid har det vært en nedgang i bruken av e-konsultasjoner (- 10 e-konsultasjoner per 100 listeinnbygger) [14]. Bruken av sykebesøk ligger på samme nivå for januar-juni 2023 sammenlignet med januar-juni 2022. 

Antall konsultasjoner med fastlege per 100 innbygger fordelt på fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk. Januar-juni 2019-2023.
Figur 3.1: Antall konsultasjoner med fastlege per 100 innbygger fordelt på fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk. Januar-juni 2019-2023.
Kilde: KPR. 

Lavere andel e-konsultasjoner

For første halvdel av 2023 er hver femte konsultasjon med fastlegen en e-konsultasjon (20,2 prosent). Dette er en nedgang fra samme periode i 2022 hvor mer enn hver fjerde konsultasjon var elektronisk (26,1 prosent) (6 prosentpoeng nedgang) (Figur 3.2). Den kraftige økningen i e-konsultasjoner de siste årene kan som tidligere omtalt i stor grad forklares av pandemien, som forsterket en allerede pågående dreining til mer elektronisk kontakt med fastlegen. I årsrapporten for allmennlegetjenesten 2022[15] så man en nedgang i andelen e-konsultasjoner sammenlignet med 2021. Denne utviklingen ser man videre for første del av 2023. På tross av nedgangen er andelen e-konsultasjoner fortsatt på et langt høyere nivå enn før pandemien (Figur 3.2).

Det er verdt å merke seg at fra mars 2020 inkluderer e-konsultasjonstaksten telefonkonsultasjoner i tillegg til tekstlig e-konsultasjon og videokonsultasjon. 

Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk, samt andel e-konsultasjoner med fastlege januar til juni 2019-2023.
Figur 3.2: Antall fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner og sykebesøk, samt andel e-konsultasjoner med fastlege januar til juni 2019-2023.
Kilde: KPR. 

Hver femte e-konsultasjon med fastlege skjer på kveldstid

Som ett av tiltakene for å sikre en stabil tjeneste for befolkningen gjennom pandemien ble det i april 2020 innført en takstkode for e-konsultasjon på kveldstid, 2aek. Taksten skal brukes når nødvendig med konsultasjoner etter klokken 16.00, eller i helgene, som følge av merarbeid under den pågående pandemien. Taksten for e-konsultasjon på kveldstid 2aek er fortsatt gjeldende. Bruken av taksten har økt mye siden innføringen i 2020 og viser at fastlegene har flere e-konsultasjoner på kveldstid nå enn tidligere.

Det er færre e-konsultasjoner både på dag- og kveldstid for første del av 2023 sammenlignet med samme periode i 2022 (Figur 3.3). For januar til juni 2023 skjer hver femte e-konsultasjon med fastlegen på kveldstid. Dette er på samme nivå som for samme periode i 2022, og 7 prosentpoeng høyere enn i 2021 (Figur 3.3). Målt per listeinnbygger er antallet konsultasjoner på kveldstid lavere (2 konsultasjoner per 100 listeinnbygger) for perioden januar til juni 2023 sammenlignet med samme periode 2022. Det er også færre e-konsultasjoner på dagtid per listeinnbygger for januar til juni 2023 sammenlignet med 2022 (8 færre konsultasjoner per 100 listeinnbygger). Nedgangen er størst for konsultasjoner på dagtid, 24 prosent lavere i 2023 sammenlignet med 2022. For e-konsultasjoner på kveldstid er det nedgangen på 22 prosent.

Antall e-konsultasjoner på dag- og kveldstid, samt andel e-konsultasjoner kveld med fastlege. Januar til juni 2020 -2023.
Figur 3.3: Antall e-konsultasjoner på dag- og kveldstid, samt andel e-konsultasjoner kveld med fastlege. Januar til juni 2020-2023.
Kilde: KPR.
Antall e-konsultasjoner på dag- og kveldstid samt totalt antall e-konsultasjoner per 100 listeinnbygger. Januar til juni 2020 -2023.
Figur 3.4: Antall e-konsultasjoner på dag- og kveldstid samt totalt antall e-konsultasjoner per 100 listeinnbygger. Januar til juni 2020-2023.
Kilde: KPR.

Listeinnbyggere mellom 16 og 50 år er de med høyest bruk av e-konsultasjoner på kveldstid (6-8 konsultasjoner per 100 listeinnbygger). Lavest bruk av e-konsultasjoner på kveldstid finner man blant de aller eldste (90 år +) (2,6 konsultasjoner per 100 listeinnbygger) (Figur 3.5).

Antall e-konsultasjoner på dag- og kveldstid samt totalt antall e-konsultasjoner per 100 listeinnbygger fordelt på aldersgrupper. Januar-juni 2023.
Figur 3.5: Antall e-konsultasjoner på dag- og kveldstid samt totalt antall e-konsultasjoner per 100 listeinnbygger fordelt på aldersgrupper. Januar-juni 2023.

 

 

Fotnoter

[14] Enkle kontakter i form av brev, telefon eller elektronisk har for samme periode økt med 3 prosent (vedleggstabell V3.2).

Siste faglige endring: 20. oktober 2023