Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.1Færre konsultasjoner per innbygger totalt

En konsultasjon kan skje som ordinær konsultasjon på legekontoret, som e-konsultasjon eller ved sykebesøk. For januar til og med juni 2023 er 92 prosent av alle konsultasjoner med en fastlege, mens 8 prosent er med legevakt, en fordeling som har vært stabil siden 2019.

Sammenlignet med samme periode i fjor (januar-juni) har det vært en nedgang i bruken av konsultasjoner på 2 konsultasjoner per 100 innbyggere totalt for fastlege og legevakt (Tabell 3.1). En vridning mot flere fysiske konsultasjoner og færre e-konsultasjoner som vist tidligere fortsetter også for første del av 2023. Bruken av e-konsultasjoner går ned med 10 konsultasjoner per 100 listeinnbygger sammenlignet med samme perioden i 2022. Fysiske konsultasjoner øker med 8 konsultasjoner per innbygger.

I absolutte tall er det 0,2 prosent flere konsultasjoner totalt for januar til juni 2023 sammenlignet med samme periode 2022 (+ 21 285 konsultasjoner). Fysiske konsultasjoner øker med 8 prosent mens e-konsultasjoner går ned med 23 prosent (Tabell 3.1).

Tabell 3.1: Antall konsultasjoner totalt (fastlege og legevakt) januar til og med juni l for årene 2019 - 2023. Sykebesøk inkludert.

 

2019

2020

2021

2022

2023

Endring fra 2022

(%)

 

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

Jan-juni

 

Fysisk konsultasjon

Per 100 listeinnbygger 

7 977 139

149

6 563 657

122

6 481 916

120

6 865 596

126

7 395 734

134

+ 8

E-konsultasjon

Per 100 listeinnbygger 

175 233

3

1 675 102

31

2 208 242

41

2 239 879

41

1 730 514

31

- 23

SUM

Tot antall kons.

Per 100 listeinnbygger 

 

8 231 838

154

 

8 339 555

155

 

8 780 788

162

 

9 187 456

169

 

9 208 740

167

 

+ 0,2

Kilde: KPR.  

Siste faglige endring: 20. oktober 2023