5. Forløpstider – psykiske lidelser, pakkeforløp voksne

Forløpstidene måles og følges med på ved at koder legges inn på definerte målepunkter i forløpet. Forløpstidene er veiledende. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Forløpstider
Fra første fremmøte til klinisk beslutning etter basisutredning Poliklinikk (basis utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra første fremmøte til klinisk beslutning etter basis utredning Døgnenhet (basis utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter basis utredning til klinisk beslutning etter utvidet utredning Poliklinikk (utvidet utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter basis utredning til klinisk beslutning etter utvidet utredning Døgnenhet (utvidet utredning) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)
Fra klinisk beslutning etter ferdig utredning til første evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 14 kalenderdager (2 uker)
Tid mellom hver evaluering Poliklinikk (evalueringspunkt) Inntil 84 kalenderdager (12 uker)
Tid mellom hver evaluering Døgnenhet (evalueringspunkt) Inntil 42 kalenderdager (6 uker)

Sist faglig oppdatert: 02. februar 2019