Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Norge på full fart inn i EUs helseunion – hvilke muligheter ligger i EU4Health?

Illustrasjon

Illustrasjon: Helsedirektoratet

I desember 2023 ble det klart at EU-kommisjonen åpner for norsk deltakelse i EUs helseunion. EUs helseprogram, EU4Health, skal understøtte utviklingen av helseunionen. Vi har invitert med et bredt sett med nasjonale aktører for å diskutere hva dette kan bety for Norge.  

 • 29. februar 2024
 • 08:15–14:30
 • Helsedirektoratets lokaler, Vitaminveien 4, Oslo eller digitalt
 • Gjennomført, se opptak
Konferanse
Webinar

Opptak

Bakgrunn

EU4Health er EUs fjerde helseprogram og skal implementeres i perioden 2021-2027. EU-kommisjonen lanserte EU4Health i etterkant av koronautbruddet våren 2020. Det var tydelig at Europa ikke var godt nok forberedt på en slik krise, og at helsesystemene og beredskapen måtte styrkes. Det ble derfor satt av 5,3 milliarder euro til helseprogrammet EU4Health. EU4Health er et sentralt finansieringsinstrument for realiseringen av den europeiske helseunionen og har fem   satsningsområder – kreft, helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og -personell, og digitalisering. 

Norge deltar på lik linje med EU-landene i EU4Health. Helsedirektoratet har det operative lederskapet for norsk deltakelse i EUs helseprogram. I seminaret vil du få høre om EUs helsepolitiske satsinger. 

Hvis du ønsker å lære mer om EU4Health kan du besøke EU4Health sine temasider på helsedirektoratet.no. Her kan du også se prosjektbanken for myndighetssamarbeid med norsk deltakelse.  

Målgruppe

 • Ansatte og ledere i nasjonal helseforvaltning 
 • Generelt interesserte som jobber med, eller har en interesse i, EU/EU4Health/internasjonalt samarbeid innenfor helse 

Program

08:15Registrering og kaffe 
09:00

Del 1 – åpning av dagen og lansering av rapporten den europeiske vendingen 

 • Velkommen ved helsedirektør Bjørn Guldvog 
 • Åpningsinnlegg og diskusjon ved Ulf Sverdrup, professor i Institutt for rettsvitenskap og styring på BI
 • Lansering av Helsedirektoratets rapport "Den europeiske vendingen" 

09:45

Del 2 – panelsamtaler om satsingsområdene i EUs helseprogram

Panelsamtale om helseberedskap
Pandemi og nytt blikk på helseberedskap i Norge og EU 
 

Pandemien viste tydelig at landene er gjensidig avhengige i håndtering av grensekryssende helsetrusler. Neste krise vil sikkert presentere nye utfordringer. Hvordan skal vi benytte oss av lærdommene fra Norges håndtering av pandemien for å være beredt for å møte den neste utfordringen? Har vi kompetanse og kapasitet, lov- og planverk, og ressurser, i tillegg til gode nok samhandlingssystemer for å møte fremtidige utfordringer? Hvilke muligheter gir norsk deltakelse i en europeisk helseunion?    

Paneldeltakere:

 • Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør, Helsedirektoratet
 • Bent Høie, Statsforvalter i Rogaland, tidligere helseminister
 • Mari Trommald, avdelingsdirektør SVD stab i KS

Moderator: Helen Brandstorp, direktør, divisjon for analyse og samfunn, Helsedirektoratet

10:15Pause
10:25

Panelsamtale om folkehelse og sykdomsforebygging 

Går vi mot en helhetlig folkehelsepolitikk i EU? 

Den siste folkehelsemeldingen løfter sosial ulikhet i helse som et kjerneområde. Hvordan bruker EU sine verktøy til å bekjempe sosiale ulikheter i helse, hvordan vil det nye myndighetssamarbeidet på folkehelse bidra til å ta forebyggingsfeltet fremover og hvordan bør vi jobbe for å overføre resultater til Norge? 

Paneldeltakere:

 • Linda Granlund, divisjonsdirektør folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet
 • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen,
 • Caroline Costongs, direktør, EuroHealthNet
 • Elin Annette Bjørnstad, folkehelsekoordinator og samfunnsutvikler i Verdal kommune
Moderator: Pernille Venner Dehli, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
11:00

Panelsamtale om digitalisering 

Nå går digitaliseringstoget i EU – henger Norge med? 

Norge er i ferd med å knytte seg nærmere Europa når det gjelder helsedata og ny teknologi. Dette skjer gjennom programsamarbeid og felleseuropeiske prosjekter hvor Norge deltar. Helsedata er en sentral byggestein i helseunionen, og EHDS-forordningen er inne i siste forhandlingsfase. I tillegg har EU nylig vedtatt AI Act, som skal balansere behovet for å utnytte ny teknologi til å løse store samfunnsutfordringer, med behovet for å beskytte befolkningen mot risiko knyttet til kunstig intelligens. Hvilke dører blir åpnet gjennom dette samarbeidet? Hvordan kan eller bør Norge utnytte mulighetsrommet? Og hvor er Norge i 2030, når det gjelder bruk av helsedata og ny teknologi i helse- og omsorgstjenesten? 

Paneldeltakere:

 • Mariann Hornnes, assisterende direktør, Helsedirektoratet
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS
 • Heather Carolyn Broomfield, fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet

Moderator: Susanne Abusdal Hegg, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

11:30Lunsj
12:20

Panelsamtale om helsesystemer og helsepersonell 

Kan Norge delta i EUs satsing på medisinsk innovasjon?  

Europakommisjonen lanserte i 2020 en legemiddelstrategi og har igangsatt en omfattende revisjon av sitt legemiddelregelverk. Strategien søker å balansere to mål; bedre tilgang til legemidler for pasienter; og et attraktivt regulatorisk miljø for medisinsk innovasjon og næringsutvikling. Hvordan vurderer norske aktører dette spenningsforholdet, og hva kan EUs satsing på medisinsk innovasjon ha å si for norsk legemiddelindustri og norske pasienter?

Paneldeltakere:  

 • Audun Hågå, direktør, Direktoratet for medisinske produkter
 • Monica Larsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)
 • Ole Kristian Hjelstuen, CEO i Inven2
12:55

Panelsamtale om kreft 

Kreft – en folkesykdom i Norge og Europa – kan norsk deltakelse i EU4Health bidra til å redde liv i kampen mot kreft?
 

EU lanserte i 2021 Europe’s Beating Cancer Plan, der de gir seg selv en frist til 2030 for å gi tre millioner europeiske kreftpasienter et bedre liv. Dette skal oppnås gjennom økt forståelse for kreft, forebygging, tidlig diagnostisering, bedre behandling og forbedret livskvalitet under og etter behandling. I Norge er vi i gang med å sette en ny kreft strategi. Hva slags synergier finns mellom den europeiske og den norske strategien?

Paneldeltakere:

 • Kjetil Tasken, forskningsleder, institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus.
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
 • Sissi Espetvedt, fagansvarlig for kreft i Helsedirektoratet

Moderator: Sigurd Røtnes, seniorrådgiver, Helsedirektoratet

13:25Pause
13.35

Del 3 Åpne utlysninger – Informasjon-sesjon om åpne utlysninger

 • Hva er åpne utlysninger og hvem kan søke? 
 • Caroline Costongs, direktør, EuroHealthNet

Moderator: Janicke Fischer, Nasjonalt kontaktpunkt for EU4Health, Helsedirektoratet.

14:30Slutt

Bli bedre kjent med programdeltakerne til EU4Health-dagen 2024.

Kontakt

eu4health@helsedir.no 

Først publisert: 12.01.2024 Siste faglige endring: 12.01.2024 Se tidligere versjoner