Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Medvirkende

Bli kjent med programdeltakerne til EU4Health-dagen 2024.

Bjørn Guldvog

Bjørn Guldvog smiler.
Bjørn Guldvog.

Bjørn Guldvog (Dr. med.) har siden 2012 vært helsedirektør og øverste leder for Helsedirektoratet. Bjørn Guldvog har bred medisinsk erfaring fra allmennmedisin, nevrologi, sykehjemsmedisin og som lege i spesialisthelsetjenesten. Guldvog har også erfaring fra internasjonalt og globalt helsearbeid gjennom WHO, EU og samarbeid mellom de nordiske landene.

Ulf Sverdrup

Portrett av Ulf Sverdrup.
Ulf Sverdrup.

Professor i Institutt for rettsvitenskap og styring på BI.

Espen Rostrup Nakstad

Espen Rostrup Nakstad smiler.
Espen Rostrup Nakstad.

Espen Rostrup Nakstad er assisterende direktør i Helsedirektoratet. Han er utdannet lege, jurist, og forsker. Nakstad har vært innovert i flere EU-prosjekter tidligere, bla. Joint Action Terror, og har skrevet lærebok i beredskap og kriseledelse.

Bent Høie

Bent Høie smiler.
Bent Høie.

Bent Høie er en norsk politiker for Høyre, som fra 2013 til 2021 var helseminister i regjeringen Solberg. Han var stortingsrepresentant for Rogaland 2000–2021 og var i perioden 2010–2020 andre nestleder i Høyre. I 2018 ble han utnevnt til fylkesmann i Rogaland med tiltredelse i 2021, da med tittelen statsforvalter.

Mari Trommald

Mari Trommald smiler.
Mari Trommald.

Mari Trommald er avdelingsdirektør for KS helse og velferd. Trommald har bred erfaring fra helse og omsorgssektoren bla som forsker på Folkehelsa, ulike lederstillinger i Hdir, ekspedisjonsjef i HOD og viseadministrerende i Helse Sør-Øst og mange år som direktør i BUFdir før hun nå har ansvar for helse og velferdsfeltet i KS.

Linda Granlund

Linda Granlund smiler.
Linda Granlund.

Linda Granlund er divisjonsdirektør for divisjon folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.

Mina Gerhardsen 

Mina Gerhardsen smiler.
Mina Gerhardsen.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun har bakgrunn fra media, politikk og frivillig sektor og er utdannet samfunnsgeograf og pedagog.

Caroline Costongs

Caroline Costongs smiler.
Caroline Costongs.

Caroline Costongs er direktør i EuroHealthNet. Hun leder et tverrfaglig team som arbeider med EU og (sub)nasjonal politikk, forskning og kapasitetsbygging, som tar opp helseforskjeller og sosiale helsedeterminanter. Caroline har en bred internasjonal bakgrunn med 30 års erfaring fra folkehelse og helsefremmende arbeid.

Elin Annette Bjørnstad

Eli Anette Bjørnstad smiler.
Elin Annette Bjørnstad.

Elin Annette Bjørnstad er folkehelsekoordinator og samfunnsutvikler i Verdal kommune siden 2021, Prosjektleder i "Healthy lifestyle of children and youth", Norway Grants. I dette internasjonale prosjektet er Verdal kommune samarbeidspartner med Det Polske Helsedepartementet. Målsetting i prosjektet for Verdal sin del: Implementerer HOPP Horten sin evidensbaserte metode for kost og fysisk aktivitet i barnehage, skolefritidsordning og skole, samt implementere det anerkjente DU mestringsprogram for ungdom knyttet til Mental helse.  

Kristin Weidemann Wieland

Kristin Weidemann Wieland smiler.
Kristin Weidemann Wieland.

Kristin Weidemann Wieland er områdedirektør i KS med ansvar for forskning, innovasjon og digitalisering. Hun er utdannet siv.ing/master i informasjonssystemer fra NTH og har i tillegg en MBA fra Norges Handelshøyskole.

Mariann Hornes

Mariann Hornnes smiler.
Mariann Hornnes.

Mariann Hornnes er assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. I helsesektoren ha hun ledet Senter for e-helse ved Akershus Universitetssykehus, vært administrerende direktør for Sykehuspartner og direktør i Direktoratet for e-helse. Hornnes er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra NTNU.

Heather Broomfield

Heather Carolyn Broomfield smiler.
Heather Carolyn Broomfield.

Fagdirektør i Digitaliseringsdirektoratet.  Heather Broomfield er stipendiat i UiO og fagdirektør i Digdir. Hun er i sluttspurten med doktorgraden sin «The framing and implementation of Data Driven Government in Norway». Hun har jobbet dyptgående med deling og bruk av data, de siste årene med spesiell vekt på kunstig intelligens.

Audun Hågå

Portrett av Audun Hågå.
Audun Hågå.

Direktør i Direktoratet for medisinske produkter (DMP).

Monica Larsen

Monica Larsen smiler.
Monica Larsen.

Monica Larsen er ansvarlig for innovasjon og næringsutvikling i Legemiddelindustrien LMI, en bransjeforening for legemiddelselskapene i Norge. Siden 2009 har hun jobbet for å fremme legemiddelindustriens forskning- og innovasjonskraft i Norge.

Ole Kristian Hjelstuen

Ole Kristian Hjelstuen smiler.
Ole Kristian Hjelstuen.

Hjelstuen er adm.dir. i Inven2, som er innovasjonsselskapet til Universitetet i Oslo og alle sykehusene i Helse Sør-Øst. Inven2 har så langt lykkes i å skape store verdier som i nå kommer nye oppstartselskaper og prosjekter til gode. Inven2 håndterer også kliniske studie-kontrakter for de fleste sykehusene i Norge. Hjelstuen var global leder for GE Healthcares utviklingsorganisasjon for legemidler i årene 2003-2012, og før det leder for utvikling av radiofarmaka på IFE og Isopharma. Han er professor II i farmasi ved Universitetet i Tromsø.

Kjetil Tasken

Kjetil Tasken smiler.
Kjetil Tasken.

Kjetil er leder for Institutt for kreftforskning ved OUS og professor i medisin ved UiO. Kjetil er utdannet lege, forsker, og har vært sentral i oppbygningen av et nasjonalt initiativ for presisjonsmedisin i kreft og i utviklingen av et europeisk initiativ. Han er arbeidspakkeleder i EU4Health prosjektet PCM4EU.eu og koordinator for EU Mission Cancer prosjektet PRIME-ROSE.eu.

Ingrid Stenstadvold Ross

Portrett av Ingrid Stenstadvold Ross.
Ingrid Stenstadvold Ross.

Ingrid Stenstadvold Ross har vært generalsekretær i Kreftforeningen siden mars 2020. Hun kom da fra jobben som avdelingsleder med ansvar for kommunikasjon og politikk og har nå arbeidet i Kreftforeningen i mer enn 10 år. Hun er utdannet samfunnsviter.

Sissi Espetvedt

Portrett av Sissi Espetvedt.
Sissi Espetvedt.

Fagansvarlig for kreftområdet, spesialrådgiver, Helsedirektoratet. Hun er utdannet lege og spesialist i onkologi. Hun har tidligere jobbet som overlege ved onkologisk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Først publisert: 07.02.2024 Siste faglige endring: 28.02.2024 Se tidligere versjoner