Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2022

I forslag til nasjonalbudsjett Prop. 1 S (2021–2022) foreslås det å overføre finansieringsansvaret fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2022 for legemidler til intravenøs behandling av infeksjoner og parenteral ernæring

Høringsbrev

Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å vurdere hvilke konkrete legemidler en eventuell overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i Prop. 1 S (2021–2022). Det bes om innspill på utvalget av legemidler og tidspunkt for overføring i 2022. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for de aktuelle terapiområdene, ikke er en del av denne høringen, og betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av finansieringsansvaret.

Det er også åpent for at andre enn de angitte høringsinstansene kan gi høringsinnspill.

Høringen og alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider

Høringsnotat

Overføring av legemidler til de regionale helseforetakene i 2022

Legemidler parenteral infeksjon og ernæring

Høringssvar

Helfo

Apotekforeningen

Braun

Farmaceutene

Helse Bergen HF

Helse Midt

Helse Sør-Øst

MSD

Sykehusapotekene

Sykehusinnkjøp

Høringsinstanser

HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL
HELSE NORD RHF Postboks 1445 8038 BODØ
Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 HAMAR
HELSE VEST RHF Postboks 303 4068 STAVANGER
2care4 ApS
Accord Healthcare AB
Apotekforeningen Postboks 5070
Majorstuen
0301 OSLO
B. Braun Medical AS
Basilea Repr. Unimedic
Pharma AB
Baxter AS
Bradex S.A. Repr. FrostPharma
Bristol-Myers Squibb
Norway
Den norske legeforening Postboks 1152
Sentrum
0107 OSLO
Eurocept International BV
Fresenius Kabi Norge AS
FUNKSJONSHEMMEDES
FELLESORGANISASJON FFO
Mariboes gate 13 0183 OSLO
Gilead Sciences Nordic
GlaxoSmithKline AS
Helfo -
Helseøkonomiforvaltningen
Postboks 2414 3104 TØNSBERG
HELSE- OG
OMSORGSDEPARTEMENTET
Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Infectopharm Repr Unimedic
Pharma AB
Karo Pharma AS
LEGEMIDDELINDUSTRIEN Postboks 5094 0301 OSLO
Macure Pharma ApS
MIP Pharma GmbH
MSD (Norge) AS Postboks 458
Brakerøya
3002 DRAMMEN
Navamedic ASA
Norges Farmaceutiske
Forening
Tollbugata 35 0157 OSLO
Panpharma Nordic AS
Pfizer AS
sanofi-aventis Norge AS
Serviceproduksjon AS
SJUKEHUSAPOTEKA VEST
HF
Postboks 1400 5021 BERGEN
STADA Nordic ApS
Statens legemiddelverk Postboks 6167 0602 OSLO
- 5 -
Etterstad
Stragen Nordic A/S
SUN Pharmaceutical
Industries Europe BV
SYKEHUSAPOTEK NORD HF Postboks 6147 9291 TROMSØ
SYKEHUSAPOTEKENE HF Stenersgate 1,
postkasse 79
0050 OSLO
Sykehusapotekene i Midt-
Norge HF
Abels gate 5 7030 TRONDHEIM
Sykehusinnkjøp HF avd LIS Grev Wedels plass 7 0151 OSLO
Teva Norway AS Postboks 15 1371 Asker
Villerton Repr. Mylan
Hospital AS
Zambon Sweden

Kontaktinformasjon

Ingvild Grendstad 

Mobil: 91303575

E-post: http://postmottak@helsedir.no

 

 

 

 

 

Først publisert: 10.12.2021 Sist faglig oppdatert: 28.04.2023 Se tidligere versjoner