Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Overføring av finansieringsansvar for legemidler til de regionale helseforetakene i 2021

I revidert nasjonalbudsjett 2020 foreslås det å overføre finansieringsansvaret fra folketrygden til de regionale helseforetakene i 2021 for gjenstående legemidler innenfor terapiområdene multippel sklerose, narkolepsi, immunsvikt og sjeldne sykdommer.

Høringssvar

Høringssvar kan sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no.

Merk med referanse 20/6643-1

Høringsbrev

Helsedirektoratet har fått delegert ansvar for å vurdere hvilke konkrete legemidler en eventuell overføring bør omfatte, innenfor rammene gitt i revidert nasjonalbudsjett. Det bes om innspill på utvalget av legemidler og tidspunkt for overføring i 2021. Det gjøres oppmerksom på at overføring av finansieringsansvaret for de aktuelle terapiområdene, ikke er en del av denne høringen, og betinger at Stortinget vedtar forslaget om overføring av finansieringsansvaret.

Det er også åpent for at andre enn de angitte høringsinstansene kan gi høringsinnspill.

Høringen og alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider

Høringsnotat

Høringsnotat - overføring av legemidler til de regionale helseforetakene i 2021

Tabell - overføring 2021

Høringssvar

Høringsinstanser

HELSE MIDT-NORGE RHF

         

Postboks 464

7501 STJØRDAL

Helse Sør-Øst RHF

         

Postboks 404

2303 HAMAR

HELSE VEST RHF

         

Postboks 303

4068 STAVANGER

HELSE NORD RHF

         

Postboks 1445

8038 BODØ

2care4 ApS

         

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Apotekforeningen

         

Postboks 5070 Majorstuen

0301 OSLO

AS Kalceks

         

Krustpils street 71E

1057 Riga

Biogen Norway AS

         

Vitaminv. 1 APostboks 4305 Nydalen

0402 OSLO

Clinigen Healthcare B.V

         

Repr.CampusPharma ABKarl Gustavsgatan 1 A

411 25 Gøteborg

Den norske legeforening

         

Postboks 1152 Sentrum

0107 OSLO

FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO

         

Mariboes gate 13

0183 OSLO

GW Pharma (International) B.V.

Almirall Nordic ApS

Strandvejen 102 B

2900 Hellerup

Helfo - Helseøkonomiforvaltningen

         

Postboks 2414

3104 TØNSBERG

Legemiddelindustrien

         

Postboks 5094 Majorstuen

0301 OSLO

Orifarm AS

         

Sandakerv. 138Postboks 54

0410 OSLO

Statens legemiddelverk

         

Postboks 6167 Etterstad

0602 OSLO

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V

         

Polaris avenue 87

2132 JH Hoofddorp

Sykehusinnkjøp HF avd LIS

         

Grev Wedels plass 7

0151 OSLO

Teva Norway AS

         

Kinov. 3A

1337 SANDVIKA

UCB Nordic A/S

         

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Kontakt

Ingvild Grendstad

Mobil: 91303575

E-post: ingvild.grendstad@helsedir.no

Først publisert: 01.10.2020 Sist faglig oppdatert: 07.01.2021 Se tidligere versjoner