Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forebygging av fall hos eldre

Ute på høring
Høringsfrist: 25. september 2023

Høringsutkast

Se høringsutkast: Forebygging av fall hos eldre (HØRINGSUTKAST).

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker særlig tilbakemelding på;

 • Anbefalingenes faglige innhold
  • Virker det å være overflødig/mangler eller innhold som ikke er korrekt?
 • Er rådene tydelige beskrevet og logisk oppbygd?
 • Er det mulig å følge rådene? (rådenes gjennomførbarhet)
 • Er det enkelt å orientere seg i teksten og på nettsiden (brukervennlighet)
 • Har du relevante eksempler på hvordan rådene kan følges i praksis?
 • Vil etterlevelse av rådene medføre administrative og/eller økonomiske konsekvenser? 

Høringssvar sendes inn via skjema for høringsinnspill (forms.office.com).

 • Hvert svarfelt har plass til 4000 tegn.
 • Det blir ikke sendt automatisk e-postbekreftelse fra Helsedirektoratet om mottatt høringssvar, men Forms gir beskjed om at skjema er sendt.
 • Etter innsending får dere tilbud om å skrive ut høringssvaret, men det fungerer dessverre ikke på grunn av en feil i skjemaet som vi ikke får endret. Dere må endre til «lagre som pdf» slik at dere har deres eget høringssvar.
 • Dersom du/dere ønsker å planlegge tilbakemeldingene eller få innspill fra flere før dere legger inn svar i høringsskjemaet, kan du laste ned kopi av spørreskjemaet (Word)
 • Eventuelle ytterligere høringssvar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer 23/25938

Mottatte høringsinnspill blir publisert på denne høringssiden når høringsfristen er utløpt.

Bakgrunn

Nasjonale faglige råd for forebygging av fall hos eldre bygger på og erstatter det tidligere Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke "Forebygging av fall i institusjoner", publisert i 2012 og revidert i 2015. Der tiltakspakken fra det tidligere pasientsikkerhetsprogrammet kun omhandlet forebygging av fall i institusjon, inkluderer faglige råd også eldre hjemmeboende.
Formålet med rådene er å redusere risikoen for og forekomsten av fall hos personer over 65 år som bor hjemme, samt forebygging av fall på institusjon i helse- og omsorgstjenesten.

Les om Helsedirektoratets normerende produkter.

Målgrupper

Rådet retter seg mot ledere og personell i helse- og omsorgssektoren. Rådet er ikke spesielt rettet mot pasienter og brukere, men kan være nyttig for disse og deres pårørende.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Nedenfor er en liste over instansene som er spesielt invitert til å gi høringsinnspill. 

 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Den norske legeforening
 • Diakonhjemmet
 • Direktoratet for e-helse
 • Fagforbundet
 • Folkehelseinstituttet
 • Haraldsplass diakonale sykehus
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Lovisenberg sykehus
 • Martina Hansens Hospital 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt senter for aldring og helse 
 • Norges farmaceutiske forening
 • Norges naprapatforbund
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapiforbund 
 • Norsk kiropraktorforening
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • NTNU
 • OsloMet
 • Rådet for et aldersvennlig Norge
 • Skadeforebyggende forum
 • Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Kontakt

Anne-Berit Schelbred

Først publisert: 05.07.2023 Sist faglig oppdatert: 06.07.2023 Se tidligere versjoner