Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Faktainformasjon om rus og rusmidler

Høring på forslag til endringer i regelverket for tilskuddsordningen Faktainformasjon om rus og rusmidler (kapittel 714 post 70).

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. oktober 2023

Høringsutkast

Høringsutkast: Faktainformasjon om rus og rusmidler (PDF)

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med saksnummer 23/18144.

Høringsbrev

Tilskuddsordningen Faktainformasjon om rus og rusmidler (lenke til gjeldende ordning og regelverk) ble opprettet i statsbudsjettet for 2023 som følge av fjerning av det øremerkede tilskuddet til Rusinfo (Oslo Kommune Velferdsetaten). Helse- og omsorgsdepartmentet har bedt Helsedirektoratet om å revidere regelverket for tilskuddsordningen før utlysning av tilskuddsordningen for 2024.

Helsedirektoratet foreslår følgende endringer i regelverket for tilskuddsordningen:

  • Linje 57: Endre begrepet organisasjoner til frivillige og ideelle organisasjoner for å tydeliggjøre at det dette kravet gjelder for denne type virksomheter.
  • Linje 59: Endre begrepet organisasjoner til virksomheter for å tydeliggjøre at dette kravet gjelder alle typer virksomheter.
  • Linje 60: Fjerne setningen om at tidligere etablerte tiltak skal prioriteres i 2023 da dette ikke lenger er aktuelt.
  • Linje 141 (tabell): Endringer i vurderingskriteriene i tabellen for å sikre at disse er i overensstemmelse med punktlisten i punkt 5: Søknaden skal kort beskrive. Vurderingskriteriene ligger til grunn for den skjønnsmessige vurderingen av søknaden.

Foreslåtte endringer er markert i høringsutkastet til nytt regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det kan være mindre endringer i regelverket som ikke er kommentert i dette brevet.

Høringsinstanser

Høringen sendes til organisasjoner som har søkt på tilskuddsordningen, samt organisasjoner som har søkt på de tre andre åpne tilskuddsordningene som er bevilget over kapittel 714, post 70, de siste to årene. Høringen sendes også til alle landets kommuner.

Kontakt

vibeke.sundsbo@helsedir.no

Først publisert: 30.05.2023 Sist faglig oppdatert: 30.05.2023 Se tidligere versjoner