Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

ALS - Samhandling og oppfølging av pasienter med amyotrofisk lateralsklerose

Ute på høring
Høringsfrist: 30. juni 2023

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet ALS - Samhandling og oppfølging av pasienter med amyotrofisk lateralsklerose

De faglige rådene er delt i to hovedkapitler.

 1. Koordinering og oppfølging av pasienter med ALS i spesialist- og kommunehelsetjenesten.
 2. Omsorg ved krisereaksjoner, mestring og deltakelse for pasienter med ALS.


Du kan skrive ut høringsutkastet, eller lagre det som PDF. Se lenke nederst på siden: "Skriv ut / lag PDF".
 

Høringsinnspill

Vi ønsker tilbakemeldinger på:

 • det faglige innholdet
 • eventuelle områder som burde vært mer inngående beskrevet
 • generell lesbarhet og anvendelighet

Høringssvar sendes inn via skjema for høringsinnspill (forms.office.com)

 • Forms sender bekreftelse på mottatt skjema, ikke Helsedirektoratet.
 • For å lagre høringssvaret, bruk "lagre som pdf".
 • Dersom du/dere ønsker å planlegge tilbakemeldingene eller få innspill fra flere før dere legger inn svar i høringsskjemaet, ligger kopi av spørreskjemaet i pdf-versjon her.

Bakgrunn

Nasjonale faglig råd om Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som oppfølging av et utredningsarbeid i 2019. Rådene er utviklet for alle personer som har ALS, uavhengig av alder, kulturell bakgrunn og utviklingshemming.

Rådene omhandler samhandling og oppfølging av pasienter med ALS, men omhandler ikke diagnostisering eller klinisk behandling av tilstanden. Avgrensningen forklares med at diagnostiske og behandlingsmessige forhold allerede er beskrevet i oppdaterte kunnskapskilder. Enkelte råd kan være relevante for ivaretakelse av andre nevrodegenerative tilstander. 

Målgrupper

Målgruppen for de faglige rådene retter seg i hovedsak mot pasienter med ALS og deres pårørende. Rådene retter seg også mot ledere, helsepersonell og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenestene som jobber med samhandling og oppfølging av pasienter med ALS.

Høringsinstanser

Brukerforeninger

 • Alltid litt sterkere
 • Foreningen for muskelsyke
 • ALS Norge
 • FFO

Fagorganisasjoner

 • NSF
 • Ergoterapiforbundet
 • Fysioterapiforbundet
 • Norsk logopedlag
 • Legeforeningen/Norsk forening for allmennmedisin

Stat/kommune

 • RHF'ene
 • HF'ene
 • Kommunene
 • KS
 • Statsforvalterne
 • Norsk pasientforening
 • Norsk pasientskadeerstatning
 • Folkehelseinstituttet

Kontakt Har du spørsmål?

Ta kontakt med anne-stine.bergquist.roberg@helsedir.no

Først publisert: 23.03.2023 Sist faglig oppdatert: 27.04.2023 Se tidligere versjoner