5. Trinnvis veiledning ved selvskading og selvmordsatferd som er kartlagt

Denne delen av materiellet er en trinnvis veiledning til et forløp for mennesker som skader seg selv og/eller har selvmordsatferd, som tidligere er kartlagt og behandlet i helsetjenesten.

5.1 Oppfølging

5.2 Revurder ved forverring

5.3 Intervener

5.4 Nødvendig henvisning til spesialisthelsetjenesten der pasientens behov tilsier det

Sist faglig oppdatert: 11. juli 2017