Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Revurder ved forverring

Kartlegg

  • status i situasjonen
  • personens tilstand
  • selvmordsrisiko

Vær oppmerksom på tegn til forverring

  • Forverring av psykisk eller somatisk helsetilstand: Økte symptomer som anspenthet, tristhet, søvnløshet, konsentrasjonsvansker, endret matlyst, endret humør, irritabilitet, isolasjon, ukritisk omgang med andre, vektendring, smerter, og eskalerende rusmiddelbruk.
  • Alvorlige selvmordsforsøk.
  • Økt intensitet i selvmordstanker.
  • Selvskading: hyppigere og/eller større medisinsk alvorlighetsgrad.
  • Nye belastende livshendelser, eller forverring av belastende livssituasjon, for eksempel tap av arbeid, bolig eller brudd i relasjon.

Om personen er i behandling hos spesialisthelsetjenesten eller hos privatpraktiserende behandler

Motiver personen til å følge opp pågående behandling, dersom det er behov for det. Hjelp eller veiled personen til å ta tak i det som eventuelt ikke fungerer i pågående behandling.

Konsulter fast behandler for å drøfte videre tiltak (om mulig) før du går videre til intervensjon.

Om personen ikke har fast behandler

Vurder en ny henvisning til spesialisthelsetjenesten, eller behov for øyeblikkelig hjelp, i samarbeid med fagperson med diagnostisk kompetanse og henvisningsrett.

Drøft også eventuelt med spesialisthelsetjenesten dersom du er usikker på hvordan du bør intervenere videre.

Siste faglige endring: 11. juli 2017