Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Konkrete tiltak i skoler og barnehager med nøtteallergi blant elevene/barna

For å sikre at elevens helse og sikkerhet er ivaretatt, er det viktig å etablere et godt samarbeid mellom foresatte, lege, skolens helsesykepleier og øvrige ansatte. Skolene og barnehagene bør sørge for grundig opplæring i håndtering av allergi for å sikre at alle ansatte både kan forhindre, gjenkjenne og behandle allergiske reaksjoner.

Ettersom risikoen for anafylaksi ved hudkontakt med matallergener er minimal, er det ikke nødvendig at barn med matallergi separeres fra andre ved måltidene. Det er likevel viktig at barna ikke deler eller bytter matpakker.

Skolen/barnehagen bør ha rutiner for å få oversikt over mulige allergier når barn begynner i skole eller barnehage.

Når barnehage/skole får legeattest om allergiske barn, må lege (helsestasjonslege, skolelege, kommunelege) være med på vurdering av mulige tiltak.

Skoler/barnehager med nøtteallergikere må sikre:

 • at personalet har kunnskap om hvor alvorlig det enkelte barnet reagerer, og hvilke doser som kan fremkalle slike reaksjoner
 • opplæring for personalet i å unngå nøtteeksponering for nøtteallergiske barn
 • opplæring for personalet om allergiske reaksjoner slik at de kan oppdages, gjenkjennes og behandles så tidlig som mulig
 • opplæring i når og hvordan adrenalinpenn skal brukes
 • at adrenalinpenn er oppbevart på fast sted i skolen/barnehagen og merkes med navn, klasse/avdeling/base og eventuelt bilde av eleven
 • at barn med alvorlig nøtteallergi alltid har adrenalinpenn tilgjengelig - 2 penner skal alltid følge barnet (i sekken – husk utflukter)
 • at skolen/barnehagen har gode rutiner for sjekk av holdbarhet på adrenalinpenner som oppbevares i skoleadministrasjonen/hos styrer og sørge for at disse skiftes ut jevnlig. Foresatte har ansvar for de medisinene barnet selv har med til skolen
 • at skolen/barnehagen har en godt synlig handlingsplan og gode rutiner, særlig der hvor mat serveres og inntas, som gjør at ansatte og vikarer lett kan identifisere barn med allergier og som tydelig viser nødvendige tiltak ved allergiske reaksjoner
 • at mat som serveres i barnehagen/på skolen må være tydelig merket slik at eleven ikke får i seg nøtter eller annen mat de er allergisk mot
 • barnehagen/skolen bør ha rutiner for å videreformidle hensyn til matallergier ved fester, avslutninger og andre anledninger i privat regi

Spesielt for barnehagen

Som beskrevet over, er risikoen for anafylaksi minimal ved kun hudkontakt med nøtter eller luftbårne allergener (nøttestøv). Alvorlig allergireaksjon forårsakes vanligvis av inntak av nøtter (eller produkter som inneholder nøtter) gjennom munnen. Små barn i barnehagen kan ikke selv passe på å unngå nøtteinntak. Dersom det ikke er mulig å beskytte barnet gjennom andre tiltak kan det i spesielle tilfelle være behov for «nøtteforbud» i et begrenset område der barnet ferdes.

 • Fravær av nøtter i en barnehage skal alltid være lokalt, det vil si i den avdeling/base barnet oppholder seg og så begrenset som mulig.
 • Et slikt tiltak skal kun gjennomføres ved alvorlig nøtteallergi.
 • En slik nøtteallergi skal dokumenteres ved spesialisterklæring.
 • Personalet i barnehagen må være ekstra påpasselige ved aktiviteter utenfor barnehagen – turer, besøk o.l.

Hvem skal ha opplæring?

Barnet selv, foresatte og søsken skal få opplæring i spesialisthelsetjenesten. Kontaktlærer eller kontaktperson i skole/barnehage skal få opplæring av fastlege, helsesykepleier eller skolehelsetjenesten.

Opplæringen er ikke en engangsforeteelse. Den må oppdateres/gjentas regelmessig og etter behov ut fra erfaringer, ved nyansettelser, barnets vekst og varierende utfordringer på de ulike skoletrinn – for eksempel i form av skolekjøkken, utflukter eller andre aktiviteter i skolen.

Målene med opplæringen er alltid de samme:

 • trygghet for å kunne unngå eksponering
 • rask tilgang til adekvat hjelp ved mistenkt alvorlig allergireaksjon
 • unngå stigmatisering og isolering av barn med allergi
 • trygghet i å håndtere akutte hendelser – inklusive rutiner for oppbevaring og administrering av adrenalin

Sist faglig oppdatert: 27. august 2018