Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Hovedregel: Ikke generelt forbud mot nøtter i skole eller barnehage. Behov for forbud bør dokumenteres av spesialist

Et samlet fagmiljø mener at et forbud mot nøtter i skolen/barnehagen:

  • kun helt unntaksvis er hensiktsmessig og nødvendig
  • bør begrenses til omgivelsene der barnet ferdes eller der et forbud ansees som nødvendig
  • kun skal skje når det foreligger en erklæring fra spesialist på at dette er nødvendig
  • kan vurderes i barnehager på den avdelingen som har barn med alvorlig nøtteallergi, men behov for slikt tiltak må dokumenteres

Når noen skoler eller barnehager har besluttet «forbud» mot nøtter eller andre matvarer, er det i den aller beste hensikt. Dette kan lett fremstå som en trygg og enkel løsning for skolen, men er ikke nødvendigvis den optimale løsningen.

Gjennomføringen og samfunnskonsekvensen av nøtteforbud i skole eller barnehage er utfordrende. Et forbud på skolen vil nødvendigvis føre til en diskusjon om et forbud burde foreligge også i andre arenaer der barn samles. Det kan gjøre deltakelse i idretten, i kulturlivet eller andre samfunnsarenaer vanskelig.

For barn og voksne med nøtteallergi er den viktigste behandlingen å unngå nøtter de er allergiske mot. I hjemmet og den nærmeste omgangskretsen løses dette trolig godt av familiene selv. Skoler og barnehager har hittil ikke hatt klare retningslinjer eller anbefalinger å forholde seg til – og det har derfor oppstått svært ulik praksis. Sprikende praksis ved skoler og barnehager kan henge sammen med ulike krav fra omgivelsene, ulik kunnskap og ufullstendig diagnostikk: Svært mange pasienter med nøtteallergi er mangelfullt utredet.

Dette kan gi opphav til ubegrunnet eller feil-begrunnet frykt for nøtter og usikkerhet om håndtering av barn med nøtteallergi.

Det finnes skoler og barnehager som har vedtatt forbud mot å medbringe peanøtter (inkl. peanøttsmør) fordi et eller flere barn har peanøttallergi. Det er viktig å understreke at et generelt forbud ikke nødvendigvis er det mest hensiktsmessige tiltaket for å unngå alvorlige allergiske reaksjoner mot noe som i utgangspunktet er normal mat. Ansatte, medelever og den enkelte elev må ha kunnskap for å sikre en trygg hverdag og oppleve at de mestrer dette. 

Et forbud mot nøtter i skolen er derfor som regel ikke hensiktsmessig eller nødvendig.

Lokale tiltak i barnehager

I barnehager kan det stille seg noe annerledes. Små barn er i mindre grad i stand til å unngå eksponering selv, de deler ofte mat, putter ting i munnen på hverandre og så videre. Det kan i større grad være aktuelt med lokale tiltak for å begrense muligheten for at barn med alvorlig allergi kommer i kontakt med nøtter i barnehager. Dette kan trolig begrenses til avdelingen barnet tilhører, eller håndteres med styrkede personalressurser.

Sist faglig oppdatert: 17. januar 2023