Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Dialog med barn og foreldre/foresatte til barn med nøtteallergi er viktig

Det er viktig at skoler og barnehager har en god og løpende dialog med de aktuelle barna og foreldre/foresatte.

Etter episoder med alvorlige allergiske reaksjoner, bør foresatte oppfordres til å informere barnets faste lege, slik at hendelsen blir journalført.

Barnehagen eller skolen bør minst én gang årlig ha møte med barn og foreldre/foresatte hvor allergiproblemet er hovedtemaet. Dette kan kombineres med andre rutinemessige møter.

Foresatte bør straks informere skolen eller barnehagen hvis barnet får diagnostisert nye allergier.

Foresatte til barn med alvorlig allergi bør oppfordres til å registrere dette i kjernejournalen.

Sist faglig oppdatert: 27. august 2018