Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Spesialkost i institusjoner

Spesialkost skal rekvireres av lege, sykepleier eller klinisk ernæringsfysiolog etter en individuell medisinsk vurdering. Rekvirenten må kunne være trygg på at prinsippene for kosten innfris hver dag. Spesialkostene må derfor være forutsigbare og lages etter oppskrifter. Innenfor de rammene som er satt skal matvarevalget være mest mulig variert for å sikre en god ernæringsmessig sammensetning som fremmer helse og trivsel.

For den enkelte pasient kan det være behov for å kombinere spesialkosten med spesielle hensyn knyttet til diagnose og sykdomstilstander eller religion og kultur. Det kan være krevende å sette sammen et individuelt tilrettelagt kosthold. Pasienter som får stilt en diagnose som krever omlegging til en ny kostform bør få kostveiledning hos klinisk ernæringsfysiolog.

God kommunikasjon mellom pasient/pårørende, kjøkken- og helsepersonell sikrer at kostens rammer følges opp i alle ledd. Dersom kosten ikke har forventet effekt må ernæringsbehandlingen gjennomgås og kvalitetssikres.

Siste faglige endring: 22. desember 2016