Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. God ernæringspraksis

Beskrivelse av god ernæringspraksis, det juridiske grunnlaget og ansvars- og oppgavefordeling i helse- og omsorgstjenesten. Se oversikt over tiltak når matinntaket blir for lite.

God ernæringspraksis innebærer kartlegging, vurdering og dokumentasjon av pasientens ernæringsstatus, vurdering av matinntak i forhold til behov, igangsetting av målrettede ernæringstiltak samt oppfølging og evaluering.

En viktig forutsetning for god ernæringspraksis er at ansvaret er tilstrekkelig forankret, ansvars- og oppgavefordeling omtales lenger ned på siden. Helsepersonell plikter å gi faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp som inkluderer ernæring, og det juridiske grunnlaget beskrives lenger ned på denne siden.

1.1. Vurdering av pasientens ernæringsstatus, tiltak og oppfølging 

1.2. Det juridiske grunnlaget for god ernæringspraksis

1.3. Fordeling av ansvar og oppgaver for ernæringsarbeidet i helse- og omsorgstjenesten

1.4. Tiltak når matinntaket blir for lite

Siste faglige endring: 14. juni 2016