Alle publikasjoner

Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet

Forsiden av publikasjon: Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet
  • Tema: Ernæring, Fysisk aktivitet
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Nasjonalt folkehelsearbeid
    År:2005Antall sider:40
  • IS-nummer: IS-1219
Anbefalingene for ernæring og fysisk aktivitet tar sikte på å gi grunnlag for planlegging av et kosthold og et aktivitetsnivå som gir forutsetninger for en generelt god helse og bidrar til å forebygge sykdommer relatert til våre levevaner som hjerte- og karsykdommer, benskjørhet og kreft.
 
Ernæringsanbefalingene tar dessuten sikte på å gi grunnlag for planlegging av et kosthold som sikrer behovet for næringsstoffer i forbindelse med vekst og funksjon.
 
Anbefalingene bygger på en grundig gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og helse. De er laget på grunnlag av Nordic Nutrition Recommendations 2004-Integrating nutrition and physical activity utarbeidet av en nordisk ekspertgruppe. De erstatter Norske næringsstoffanbefalinger 1997.