Kondomer – Få tilsendt gratis kondomer

Kondomer i ulike farger.
© Colourbox.com

​​Helsedirektoratets kondomordning har en individrettet tjeneste, og en rekvireringsordning for institusjoner, organisasjoner og arrangører for enkeltarrangører som distribuerer kondomer til målgruppene for ordningen på ulike arenaer.​​

I 2012 ble det delt ut omtrent 6,5 millioner kondomer til aktuelle målgrupper. Ordningen med gratiskondomer finansieres med midler fra handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort – strategier for bedre seksuell helse og Nasjonal hivstrategi – aksept og mestring. 

Primærmålgrupper for utdelingen er ungdom og unge voksne under 25 år. Andre grupper er sexarbeidere, flyktninger og asylsøkere, hiv-positive kvinner og menn samt innsatte i fengsel. 

Kondombestilling for institusjoner og
orga​nisasjoner

Institusjoner, organisasjoner og arrangører av enkeltarrangementer har mulighet til å rekvirere gratis kondomer fra Helsedirektoratets kondomordning, som de kan distribuere til målgruppene for ordningen. 

Alle bestillinger skal inneholde informasjon om institusjon, kontaktperson, vareadresse, postnummer/sted og kontakttelefon. Kondomene blir levert som «pakke på døren», direkte til mottaker. 

Kontaktinformasjon til kondomdistributøren:
Cefem AS, Postboks 1116 Sverresborg, 7420 Trondheim. 
Epost: cefem@cefem.no 
Telefon: 72 56 61 00, 
De kan også kontaktes ved spørsmål om levering. 


Hva slags kondomer kan rekvirer​es? 

Passformen på kondomet er viktig. Kondomet skal ikke kjennes ubehagelig stramt når det er rullet på, og skal heller ikke falle av. Hvis man har forsikret seg om at man bruker kondomet riktig og likevel opplever at kondomet er for lite eller for stort, bør man prøve andre.

Helsedirektoratets samarbeidspartnere kan rekvirere kondomer av gummilateks i standard størrelse, tykk, tynn, xs og xl, lateksfrie kondomer og glidemiddel i enkeltforpakninger. 

Gjennom nettjenesten gratiskondomer på helsenorge.no​ leveres gummilatekskondomer i standard størrelse, tykk, tynn, xs og xl.

Størrelser - kondom av gummilateks 

Dette er størrelse som passer de aller fleste: Lengde er i gjennomsnitt 188 mm og bredde er i gjennomsnitt 53 mm. De skal kunne romme 18 liter luft uten å sprekke. De aller fleste vil kunne bruke dette kondomet. I 2013 utvidet vi bestillingssortimentet til også å gjelde tykk, tynn, xs og xl.   

Lateksfrie​ kondomer

Personer med lateksallergi og personer som er særlig utsatt for å utvikle lateksallergi, bør få tilbud om lateksfrie kondomer. Ungdom og unge voksne med ryggmarksbrokk er en gruppe det er viktig å være oppmerksomme på da de både har risiko for å utvikle lateksallergi og økt risiko for blodpropp(trombose/emboli). Lateksfritt kondom regnes derfor som et særlig velegnet prevensjonsmiddel for personer med ryggmargsbrokk. 

Arenaer for ut​deling 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner, ungdomsarrangementer og lokale møtesteder for ungdom, prostitusjonsarenaer, oppsøkende tjenester, fengsler og transittmottak og flyktningetjenester.

Kondomene formidles gjennom mange ulike distributører og i ulike kontekster - f.eks utdeling fra lærer i forbindelse med seksualundervisning, konkret kondomskole i regi av unge medisinerstudenter, masseutdeling uten informasjon, og i kondomdispensere. Bestilling av gratis kondomer på nett er et supplement til ordningen – spesielt anbefalt av unge brukere. 

Hvorfor – viktig å ha kontroll over sin seksuel​le helse 

Norsk ungdom har endret sitt seksuelle handlingsmønster. De har mer sex, tidligere sex og sex med flere partnere. Derfor er det viktig at de har gode muligheter til å ha kontroll på sin seksuelle helse – både for å unngå uønsket graviditet og smitte med seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) - særlig klamydia. Kondom er det eneste prevensjonsmiddelet som beskytter mot seksuelt overførbare infeksjoner, og systematisk bruk av kondom i starten av det seksuelle livsløpet er en viktig forutsetning for senere bruk. 

Foreløpig er kondom også det eneste prevensjonsmiddel for menn og gutter. Ungdom i Norge er flinke til å bruke kondom, og de siste årene har kondombruken økt. Nye tall og undersøkelser viser en økning opp til 40 prosent siden 2000. Samtidig viser en ny norsk undersøkelse at en av de viktigste grunner til at unge ikke brukte kondom ved første samleie er at de ikke hadde kondomet tilgjengelig i «gjerningsøyeblikket», og ikke var forberedt på situasjonen. Få har øvd seg på å tre på et kondom før samleiedebut.