Helsedirektoratet

 • Nordisk folkehelsekonferanse 2014 


  Den 11 nordiske folkehelsekonferansen er en møteplass for praktikere, kompetanse- og forskningsmiljø, forvaltning, politikere og frivillige organisasjoner. 

  Redusert pris ved påmelding innen 15. mai.
   

               Program  –  Påmelding  –  Praktisk info 

  ​ 

 • ​Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

   system for innføring av nye metoder.jpg
  Systemet skal sikre at nye metoder som tas i bruk i spesialisthelsetjenesten har vært igjennom en likeverdig prosess når det gjelder vurdering av blant annet effekt, sikkerhet og kostnader.

  Nasjonalt system for innføring av nye metoder

 •  

  Styringsdata for kommuner

  – Gir kommunene relevant informasjon om økonomi og aktivitetsdata i arbeidet med samhandlingsreformen.

  ​ ​