Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2023 er publisert

To sykepleiere ser på en mobil

Først publisert: 11.04.2024 Siste faglige endring: 11.04.2024

Hvordan er helsepersonells erfaringer med og holdninger til digitale helsetjenester? Hvor tilfredse er de? Nå er resultatene fra Helsedirektoratets årlige helsepersonellundersøkelse om e-helse her. 

Artikkelen er 100 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

 

Helsepersonells tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge er uendret fra 2022 til 2023: 53 % er fornøyde, mens andelen misfornøyde er 14 % i 2023. Ser vi på utviklingen fra 2019 til 2023, har tilfredsheten økt med 6 prosentpoeng.  

Behov for samhandlingsløsninger  

Nesten halvparten av helsepersonell har i liten grad tilgang til nødvendig informasjon om pasienter fra andre virksomheter i 2023.    

Dette funnet understrekes av et annet funn i undersøkelsen: Helsepersonell som ønsker seg flere muligheter for digital kommunikasjon, ønsker seg oftest samhandlingsløsninger.   

– Å styrke muligheten for samhandling på tvers av tjenesten er noe av det aller viktigste vi jobber med på digitaliseringsområdet. Her er vi godt i gang med mange viktige tiltak, som pasientens legemiddelliste, pasientens journaldokumenter og pasientens prøvesvar, sier avdelingsdirektør Siv Ingebrigtsen.    

Delte erfaringer med pasientjournalsystemene 

Omtrent halvparten av helsepersonell har positive erfaringer med det elektroniske pasientjournalsystemet (EPJ-system) på arbeidsplassen i 2023, som at man finner den pasientinformasjonen man trenger og at systemet bidrar til høy kvalitet og effektivitet i pasientarbeidet. Samtidig er det en økning i andelen helsepersonell med negative erfaringer med EPJ-systemet fra 2022 til 2023, og de negative erfaringene har blitt sterkere. 

Helsepersonell i helseforetak i Helse Midt-Norge har oftere negative erfaringer med sitt EPJ-system, og er oftere misfornøyd med systemet sammenlignet med helsepersonellgjennomsnittet i 2023. Resultatene sees i sammenheng med innføringen av Helseplattformen. 

– Utfordringer med innføringen av Helseplattformen er allerede godt kjent. Slik sett er det egentlig ikke noe veldig nytt som kommer frem her. Undersøkelsen har fanget opp et erfaringsbilde som er kjent, sier Ingebrigtsen.    

Flere hovedfunn fra 2023: 

  • 76 % opplever at de har nødvendige ferdigheter for å bruke digitale plattformer og systemer på arbeidsplassen på en god og effektiv måte. 

  • 6 av 10 helsepersonell opplever at helheten av digital støtte bidrar til en enklere arbeidsdag. 

  • Mer utbredt å oppleve at man har sikker (84 %) enn enkel (75 %) tilgang til pasient- og brukeropplysninger. 

For enda flere hovedfunn, se sammendraget i rapporten. 

Om undersøkelsen 

  • Helsepersonellundersøkelsen om e-helse er en målgruppeundersøkelse som er utført årlig siden 2019. Den kartlegger helsepersonells bruk av, holdninger til og tilfredshet med digitale helsetjenester. 

  • Undersøkelsen er gjennomført blant et utvalg fastleger, helsepersonell i utvalgte kommuner og helsepersonell i helseforetak. Datainnsamlingen er utført elektronisk av Kantar Public (nå Verian) i perioden fra 9. oktober til 27. november 2023. Det er samlet inn totalt 4505 intervju med helsepersonell i 2023.  

Abonner på nytt eller oppdatert innhold