Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Vanedannende sovemedisin

Sovemedisin av typen benzodiazepiner, zopiklon og zolpidem regnes som vanedannende. Slike legemidler har merkenavn Mogadon, Apodorm, Imovane, Zopiklon, Zopitin, Stilnoct eller Zolpidem.

Medisinene regnes som vanedannende og langvarig bruk kan gi bivirkninger og forverre søvnproblemene.

Innsovningsvansker går i mange tilfeller over av seg selv uten bruk av tabletter. Likevel kan slike legemidler være til god hjelp i en kort periode (2–4 uker) hvis du har store søvnproblemer. Langvarig bruk av sovemedisin vil ofte forverre søvnproblemene, og kan gjøre det vanskelig å slutte med legemidlet.

Praktiske råd:

 • For å forebygge avhengig bør du prøve å bruke tablettene bare av og til: Legg deg uten å ta en tablett én til tre kvelder i uka. Du må ikke kombinere disse legemidlene med alkohol, siden det kan føre til uforutsette og farlige reaksjoner.
 • Sovemedisin virker best om du kombinerer dem med regelmessig aktivitet og trening, og gjør morsomme aktiviteter som gir mestringsfølelse.
 • Unngå koffeinholdige drikker som kaffe, te og energidrikker som Red bull om kvelden, da de disse kan holde deg våken.
 • Avklar med legen om du kan kjøre eller ha ansvar for farlige maskiner når du bruker disse legemidlene. Legen din har meldeplikt ved brudd på førerkortbestemmelsene.
 • Spør lege, farmasøyt eller sykepleier etter brosjyrer som gir gode råd om hvordan du kan få en god natts søvn uten å bruke sovemedisin. Nasjonalt kompetansesenter for søvnlidelser har også utarbeidet brosjyrer.

Problemer knyttet til bruk av vanedannende sovemedisin

De fleste leger er tilbakeholdne med å skrive resept på vanedannende sovemedisiner siden disse kan forårsake problemer ved feil bruk.

De viktigste problemene er:

 1. Bivirkninger ved kortvarig bruk
  Døsighet, konsentrasjonsproblemer og balanseproblemer. Disse symptomene kommer kort tid etter at du har tatt tablettene, men virkningen kan også vare til dagen etter. Det kan være farlig å kjøre bil, og du er selv ansvarlig for at du er i stand til å kjøre. Du bør heller ikke ha ansvar for maskiner som er farlige om du ikke har full oppmerksomhet. Legen din har meldeplikt ved brudd på førerkortbestemmelsene.
 2. Bivirkninger ved langvarig bruk
  Ved langvarig, daglig bruk av slike legemidler, kan du bli nedstemt, irritabel eller føle deg likegyldig. Glemsomhet og forvirring er også vanlige symptomer.
 3. Tilvenning
  Ved daglig bruk vil kroppen venne seg til legemidlene, og du vil gradvis få mindre effekt av dem. Noen forsøker å øke dosen, men dette hjelper bare til å begynne med. Noen får bivirkninger som angst, uro, søvnproblemer og muskelspenninger ved langvarig bruk.
 4. Abstinenser
  Ved brå stans i bruken av sovemedisin eller ved rask nedtrapping, kan noen pasienter få plager som angst, skjelvinger, muskelkramper eller søvnvansker. Vi kaller dette abstinenssymptomer. For noen blir det så vanskelig å slutte med legemidlene, at de ikke klarer det på egenhånd. Tilvenning og abstinenssymptomer kan føre til avhengighet der man føler seg nødt til å fortsette med tablettene, selv om man ville ha hatt det bedre uten.

Råd om nedtrapping

Fastlegen din kan gi deg råd om nedtrapping dersom du føler at du har blitt avhengig av søvngivende legemiddel, eller vil slutte etter en tids bruk. Det kan være farlig å slutte brått hvis du har brukt slike legemidler daglig i mer enn 3 måneder. En langsom nedtrapping er den mest forsvarlige måten å avslutte en slik behandling på.

Hvordan mestre søvnproblemer uten bruk av legemidler?

 • Brosjyrer: Gode råd for bedre søvn.
 • Les mer om søvn på helsenorge.no.
 • Ved uttalte plager kan fastlegen gi deg råd
 • En god samtalepartner, råd og støtte være nok til å komme over en krisereaksjon.
 • Du kan be om henvisning til psykolog eller psykiater hvis problemene er alvorlige eller langvarige.
 • Et familierådgivningskontor være til hjelp hvis søvnproblemene har sammenheng med familiesituasjonen. 

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015