Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.3. Vanedannende angstdempende medisin

Angstdempende legemidler av typen benzodiazepiner kan være til god hjelp i korte perioder. Slike legemidler regnes som vanedannende og kan påvirke funksjonsevne og livskvalitet negativt. Derfor bør de ikke brukes over lengre tid.

Slike medisiner har merkenavn Sobril, Alopam, Vival, Valium, Stesolid eller Xanor. Epilepsimidlet Rivotril (klonazepam) er et benzodiazepin som noen ganger brukes som angstdempende medisin

I mange tilfeller kan angstproblemer mestres uten bruk av legemidler. Angst er ofte en naturlig reaksjon på vanskelige livssituasjoner og kriser. I noen situasjoner kan likevel slike legemidlene være til god hjelp i en kort periode (2–4 uker) hvis du har store angstproblemer. Langvarig bruk kan gjøre det vanskelig å slutte med legemidlet.

Du må ikke drikke alkohol når du tar disse legemidlene, siden det kan føre til uforutsette og farlige reaksjoner. Legemidler mot angst virker best hvis du kombinerer dem med regelmessig aktivitet og trening, og gjør morsomme aktiviteter som gir mestringsfølelse.

Problemer knyttet til bruk av vanedannende angstdempende medisin

De fleste leger er tilbakeholdne med forskrivning av slike medisiner, fordi de kan forårsake en del problemer ved feil bruk.

De viktigste problemene er:

 • Bivirkninger ved kortvarig bruk
  Døsighet, konsentrasjonsproblemer og balanseproblemer. Disse symptomene kommer kort tid etter at du har tatt tablettene, men virkningen kan også vare til neste dag. Det kan være farlig å kjøre bil, og du er selv ansvarlig for at du er i stand til å kjøre. Du bør heller ikke ha ansvar for maskiner som er farlige om du ikke har full oppmerksomhet. Legen din har meldeplikt ved brudd på førerkortbestemmelsene.
 • Bivirkninger ved langvarig bruk
  Ved langvarig, daglig bruk av slike medisiner, kan du bli nedstemt, irritabel eller likegyldig. Glemsomhet og forvirring er også vanlige symptomer.
 • Tilvenning
  Ved daglig bruk vil kroppen venne seg til medisinene, og du vil få gradvis mindre effekt av dem. Noen vil prøve å øke dosen, men det vil bare hjelpe til å begynne med. Noen får bivirkninger som angst, uro, søvnproblemer og muskelspenninger ved langvarig bruk.
 • Abstinens
  Ved brå stans i medisininntaket eller rask nedtrapping, kan noen pasienter få betydelige plager som angst, skjelvinger, muskelkramper eller søvnvansker. Vi kaller dette abstinenssymptomer. For mange blir det så vanskelig å slutte med medisinen, at de ikke klarer det på egenhånd. Tilvenning og abstinenssymptomer kan føre til utvikling av avhengighet. En føler seg nødt til å fortsette å ta tablettene, selv om en ville hatt det bedre uten.

Råd om nedtrapping

Fastlegen din kan gi deg råd om nedtrapping dersom du føler at du har blitt avhengig av angstdempende legemiddel, eller vil slutte etter en tids bruk. Det kan være farlig å slutte brått hvis du har brukt slike legemidler daglig i mer enn 3 måneder. En langsom nedtrapping er den mest forsvarlige måten å avslutte en slik behandling på.

Hvordan mestre angst uten bruk av legemidler?

 • Ved uttalte plager kan fastlegen gi deg råd
 • En god samtalepartner, råd og støtte være nok til å komme over en krisereaksjon.
 • Du kan be om henvisning til psykolog eller psykiater hvis problemene er alvorlige eller langvarige.
 • Et familierådgivningskontor være til hjelp hvis angstproblemene har sammenheng med familiesituasjonen.

Les mer om angst på temasidene til Helsenorge.no.

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015