5.5. Hvordan slutte med sovemidler og angstdempende legemidler

Du kan bli avhengig av sovetabletter og angstdempende medisiner selv om du bruker små doser. Da er det viktig å forsøke å trappe ned bruken, selv om det kan skape ubehag i en periode.

Du kan bli avhengig av selv lave doser sovetabletter og angstdempende medisiner av vanedannende type. Dette skjer ved at:

 • Kroppen venner seg til virkningen, det vil si at du får gradvis mindre effekt av medisinen etter få ukers bruk (toleranse)
 • Du får ubehagelige symptomer når du forsøker å slutte med dem (abstinens)
 • Du venner deg til tanken på at du er nødt til å bruke legemidler for å unngå angst eller søvnproblemer (psykisk avhengighet).

Ved avhengighet kan du ofte ha alle disse tre problemene på en gang. I tillegg til dette, er det også vanlig å få bivirkninger ved lang tids regelmessig bruk. Dette betyr at de fleste som har brukt medisinene lenge vil få mindre plager uten medisiner.
Den eneste måten å finne ut om det er slik, er å gjøre et nedtrappingsforsøk. Det viktigste er at du setter opp en nedtrappingsplan og holder deg til denne. Du kan få hjelp av legen din til å gjøre det, men nedenfor står de viktigste retningslinjene. Det er ikke farlig å prøve på egenhånd.

Oppskrift på nedtrapping

 1. Bruk en ukes tid på å finne ut hvor stor dose du bruker i gjennomsnitt. Skriv dette ned nøyaktig for hver dag.
  • Hvis du bruker flere vanedannende legemidler, skriver du ett på hver linje under hverandre i samme rad under overskriften "Medisinnavn og styrke". Du kan i samarbeid med legen din vurdere om du skal «slå sammen» legemidler som ligner hverandre til ett – det kan gjøre nedtrappingen enklere.
  • Under "Total dose" skriver du summen av antall mg (eller antall tabletter) for hver dag.
 2. Du bør sette opp 3 til 5 faste klokkeslett utover dagen der du skal ta tablettene. Dette er viktig, enten du føler at du trenger dem akkurat da eller ikke. Sovemedisin tas selvfølgelig bare om kvelden. Du kan be legen din om å få doser som gjør det mulig å trappe gradvis ned, eventuelt skifte til et annet medisin med lignende virkning.
 3. Du bør ikke ta tabletter mellom disse tidspunktene, dette kan gjøre at mengden av medisin i blodet blir ujevn og kan utløse ubehag. Ta tablettene etter klokken, ikke etter behov!
 4. Du bør i gjennomsnitt trappe ned med ca. 10 % av den opprinnelige dosen hver uke. Det er best å trappe ned litt raskere de første ukene og heller ta det litt mer langsomt mot slutten.
 5. Du kan forlenge et nedtrappingstrinn, men du bør unngå å gå tilbake til tidligere doser. Du skal altså unngå å trappe opp igjen når du først har klart å gå ned et trinn.

Husk: Det er ikke alle som får abstinensreaksjoner under nedtrapping. Hvis du likevel får det, vil det bli gradvis bedre og til slutt gå over. Det er viktig å huske på at abstinensplagene kan vare en god stund etter at du har tatt den siste tabletten, men vanligvis ikke mer enn 6 uker.

Eksempel på nedtrappingsplan.

Sist faglig oppdatert: 12. desember 2015