Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.2. Dialog med pasienten om gradert sykmelding

Opptrapping av arbeid

Ved mange tilstander vil funksjonen forbedres underveis. Den graderte sykmeldingen skrives likevel som en fast grad over en tidsperiode. Hvordan kan du få en gradering til bedre å følge den naturlige utviklingen – å bli mer fleksibel?

Det er mulig å skrive to perioder på samme sykmelding: I stedet for å skrive 50 prosent sykmelding i 14 dager kan du skrive 50 prosent i en uke og deretter en lavere grad.

Pasienten kan jobbe mer enn graden tilsier: Pasienten kan øke sin arbeidsgrad raskere enn du har angitt på sykmeldingen. Pasienten må da avtale dette med sin leder og informere NAV. Han bør ikke gjøre det hvis du mener denne graden er viktig for å gi tilstrekkelig avlastning.

Se også: Friskmelde pasienten etter gradert sykmelding

Når pasienten mener det er vanskelig å få til gradering

Skriv likevel gradering, men prøv å få tak i mer informasjon, for eksempel.

 • Undersøk nærmere hvorfor pasienten har motforestillinger.
 • Ring sammen med pasienten til lederen hans.
 • Bruk sykmeldingen til å spørre etter mer informasjon og få tilbakemelding på en oppfølgingsplan.
 • Be om dialogmøte og delta når du blir spurt.
 • Be om hjelp fra bedriftshelsetjenesten og NAV.

Unntaksvis må du akseptere pasientens motforestilling mot gradering og sykmelde fullt før du har fått informasjon fra arbeidsplassen. I så fall, skriv en kort full sykmelding og be pasienten undersøke nærmere med lederen sin og gi deg tilbakemelding til neste konsultasjon. Er det første kontakt, kan du bruke avventende sykmelding.

Pasienten greier ikke å følge graden

Fortell pasienten at han må ta kontakt hvis han ikke greier å følge den graden du har satt. Først bør han snakke med sin leder. Noen arbeidsgivere er romslige med hensyn til pasientens produktivitet, mens andre vil motsette seg å betale lønn for arbeid som ikke blir gjort.

Diskuter med pasienten:

 • Er det gjort nok justeringer på arbeidsplassen?
 • Er det skjedd endringer i den medisinske tilstanden?

Hvis pasientens tilstand er forverret og dette skyldes aktiviteten på jobb: Be pasienten snakke med sin leder om å justere tilretteleggingen. Du kan vurdere å endre graden og gi nye råd til arbeidsgiver.

Hvis forverringen ikke skyldes aktiviteten på jobb: Det kan likevel være mulig å tilpasse aktiviteten etter forverringen. Hvis ikke må du vurdere å endre sykmeldingen, enten ved å øke graden av arbeidsuførhet eller gi full sykmelding.

Aktuelle spørsmål til pasienten om erfaringene med tilretteleggingen

 • Hvordan har det gått med skaden/sykdommen i tilretteleggingsperioden?
 • Har den tilrettelagte aktiviteten hatt positiv/negativ effekt?
 • Var arbeidsoppgavene tilpasset din funksjon?
 • Gjorde du helt andre arbeidsoppgaver, opplæring eller hospitering?
 • Hva slags arbeidstid hadde du, var du på jobb hele dagen eller ikke? Ble det gjort forsøk på å justere oppgaver eller arbeidsbetingelser ellers?
 • Har det gått bra med eventuelle sikkerhetshensyn?
 • Har det gått bra i forholdet til kolleger?
 • Hva med reise til og fra jobb?
 • Er det kommet til noen private faktorer som hindrer deg?
 • Er du klar til å gå tilbake i vanlig arbeid, eventuelt med noen tilpasninger?
 • Hvis du trenger videre tilrettelegging, hvilken grad, hvor lenge og hvordan trappe opp mot vanlig arbeid?

Siste faglige endring: 07. desember 2016