Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.4. Friskmelding etter gradert sykmelding

Har pasienten arbeidsevne god nok til å utføre sitt arbeid, er vilkårene for sykmelding ikke oppfylt og pasienten skal friskmeldes. Han kan eventuelt ha behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Ved gradert sykmelding, vurder alltid å lage en plan for når pasienten skal tilbake i vanlig lønnet arbeid. Kan du ikke avslutte sykmeldingen på samme sykmelding, så vurder alltid forløpet og målet. Dette bør du snakke med pasienten om og informere arbeidsgiver om. Skriv for eksempel: «Det er usikkert hvor lenge pasienten vil ha behov for gradert sykmelding, men vi arbeider ut fra at han skal være i vanlig arbeid fra midten av neste måned.»

Friskmelde med tilrettelegging

Du kan friskmelde pasienten før han er helt frisk. Pasienten kan ha behov for tilrettelegging etter at sykmeldingen er avsluttet. Diskuter dette med pasienten og gi innspill til arbeidsgiver på sykmeldingen om tilretteleggingsbehov.

Du som behandler bør fortelle pasienten hvorfor det er viktig å avslutte gradert sykmelding så snart som mulig.

  • Forklar pasienten at sykepengeåret brukes opp like fort med en gradert som med en full sykmelding. Er han sykmeldt i ett arbeidsforhold, men har flere, så bruker han opp sykepengeåret for andre arbeidsforhold. Sluttdatoen for sykepengeåret kan være en annen enn 1 år etter at den aktuelle sykmeldingen startet. Om pasienten har hatt en eller flere sykmeldinger i den siste treårsperioden, vil disse legges sammen og påvirke beregningen av sykepengeåret. Pasienten kan kontakte NAV for å få vite når sykepengeåret slutter eller maksdato for sykepenger, som det også kalles
  • Pasienten bør vite at de fleste har full kompensasjon (tilsvarende lønn) i 52 uker, men så faller ytelsen til ca. to tredjedeler av inntekten hvis man går over på arbeidsavklaringspenger. Men ved gradert sykmelding under 50 prosent finnes det ingen ytelse etter 1 år.

Pasienten kan friskmelde seg selv

En del pasienter tror at de må følge progresjonen i sykmeldingen, selv om de blir raskere arbeidsføre.

Informer pasienten om at han kan friskmelde seg selv når som helst. Tidsangivelsen i en sykmelding er et anslag. Fortell at han kan starte i vanlig arbeid så snart han kan – uavhengig av tidsperioden som er angitt på sykmeldingen. Han trenger ikke kontakte deg for å bli erklært arbeidsfør, men han må alltid gi beskjed til NAV.

Noen arbeidsgivere ønsker en attest på at det er trygt at pasienten arbeider og ber derfor om en friskmelding. Dette kan være i arbeidsforhold hvor det finnes et sikkerhetsaspekt, som sjåfører, flygeledere og flygere. Det er viktig at pasienten gir beskjed til arbeidsgiver og NAV om oppstart på et tidligere tidspunkt enn det som står i sykmeldingen.

Siste faglige endring: 07. desember 2016