Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

10.7. Permisjon, avspasering og ferie

Velferdspermisjoner

Både i private bedrifter og i stat/kommune gis det åpning for velferdspermisjoner.

Det finnes forskjellige avtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner (tariffavtaler) om velferdspermisjoner med og uten lønn. Arbeidsgiver kan etter vurdering velge å gi velferdspermisjoner med eller uten lønn som går lengre enn de avtalefestede rettighetene. Påpek dette gjerne overfor arbeidstaker.

I offentlig sektor vil ordningene være omtalt i Statens personalhåndbok. Eventuelt kan arbeidstaker ta kontakt med personalavdeling/HR for informasjon. For eksempel fremgår det av Statens Personalhåndbok at etaten i spesielle tilfeller kan innvilge inntil 12 dagers permisjon med lønn.

Dersom man ikke finner at det er grunnlag for å innvilge permisjon med lønn, vil det ofte være mulig å få fri fra arbeidet uten lønn.

Avspasering/uttak av mertid/fleksitid 

Mange virksomheter har ordninger for å registrere arbeidstid og har avtaler om hvordan arbeidet tid utover den faste arbeidstiden kan benyttes. I mange tilfeller vil man etter avtale med arbeidsgiver kunne ta ut mertid som fritid i tilfeller der man har behov for noe tid til egen disposisjon eller som et «frikvarter» i livet.

Uttak av ferie

I tilfeller der man finner at vilkårene for sykmelding ikke er tilstede, men det likevel er behov for en skjermet periode, kan man be om å få ta ut feriedager.

Se også: Ferie og sykmelding

Siste faglige endring: 07. desember 2016