3.4. Pasientens samtykke - konsekvenser for involvering av pårørende

Sist faglig oppdatert: 16. januar 2018