Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.1. Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap

Normal hverdag med økt beredskap er innført lørdag 25. september kl. 16. Som en følge av dette er innholdet i nedjustert TISK endret. Nedjustert TISK vil vare om lag 4 uker inn i normal hverdag med økt beredskap.

Faglige råd om testing og sosial kontakt

Plikten til smittekarantene er opphørt for alle, og erstattet av faglige råd. Innreisekarantene opprettholdes for noen grupper og personer i innreisekarantene som utvikler symptomer på covid-19 har plikt til å teste seg.

Se innreise til Norge: karantene og unntak

Følgende personer er anbefalt å teste seg:

 • Alle med nyoppstått luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Delvaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter

Dersom du tester positiv på en hurtigtest, er det anbefalt det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet.

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19, skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte og beskyttede.  
 

Les mer om smittevernråd til befolkningen på fhi.no

Kommunene har mulighet til å vedta lokale forskrifter, for eksempel om karantenebestemmelser.

Anbefalte testregimer for ulike grupper nærkontakter.

Definisjon av mistenkt og bekreftet tilfelle av covid-19, av nærkontakt, av beskyttet, delvaksinert og fullvaksinert og av risikogruppe (fhi.no)

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg i et av følgende testregimer:

1. Daglig selvtesting fra fremre nese med antigen hurtigtester i 7 dager
2. NAT/PCR-test annenhver dag i 7 dager

Dagene telles fra når den smittede isoleres. 

Hvis man ikke gjennomfører et av disse testregimene, bør man avstå fra kontakt med andre i 7 dager.

Delvaksinerte anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært  i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med NAT/PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen kan tas straks.

Fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg. 

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Øvrige nærkontakter

Uvaksinerte eller personer som ikke har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder anbefales å teste seg så snart de er informert om at de har vært i nærheten av en smittet person. Det holder med en test for denne gruppen og testingen kan enten gjøres med NAT/PCR-test eller hurtigtest ved teststasjon eller med selvtest. PCR sidestilles med hurtigtest og selvtest. Testen kan tas straks.

Delvaksinerte, fullvaksinerte eller personer som har gjennomgått covid-19 behøver ikke å teste seg.

Alle anbefales å følge nøye med på om man utvikler luftveissymptomer i 10 dager etter eksponering, og teste seg ved symptomer. 

Ved høyt smittetrykk der hver enkelt smittet har mange øvrige nærkontakter, kan denne gruppen bli stor. Kommunen må selv kunne prioritere og avgjøre i hvilken grad de skal tilby selvtester til disse.

Barn under 12 år

Når barn under 12 år er definert som husstandsmedlemmer, tilsvarende nære eller øvrige nærkontakter til en smittet person, avgjør foresatte om de ønsker at barnet testes.  

Illustrasjon: Råd til deg som er nærkontakt

Folkehelseinstituttet har laget en illustrasjon med råd til nærkontakter til smittede personer (fhi.no)

Råd til kommunene ved større utbrudd

Bruk av mer tidsbegrenset jevnlig testing (målrettet midlertidig jevnlig testing) kan vurderes i utbruddssituasjoner, men bør begrenses noe. Dersom det er større utbrudd, vil massetesting av de særlig smitteutsatte gruppene være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode. Personer som er fullvaksinert, delvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 siste 12 måneder skal ikke delta i jevnlig testing.

Testing ved utbrudd blant barn og unge som ikke er vaksinerte 

Utbruddshåndtering vil være nødvendig også i nedjustert TISK og da spesielt relatert til grupper av barn og unge som ikke er vaksinerte. Stort sett vil det være tilstrekkelig med målrettet jevnlig testing i en kortere periode. FHI har oppdaterte råd og veiledning for jevnlig testing (fhi.no).

Kommunene kan der det er nødvendig for å ha oversikt over utbredelse av smitte og smitteveier oppjustere TISK.

Annen testing 

 • Test for koronasertifikat av private aktører opprettholdes inntil videre. Test for koronasertifikat av private aktører, begrenset til utenlandsreise er forlenget og opphører fra og med 1. november 2021.
 • Grensetesting avvikles mange steder og erstattes med et testtilbud etter grensepassering i kommunen.  

Selvtester

Mye av testingen kan arrangeres som selvtesting slik at testkapasiteten i helsetjenesten ikke overbelastes.

I nedjustert TISK sidestilles PCR med hurtigtester og selvtester. Selvtest anbefales spesielt ved målrettet jevnlig testing, og ved test av nærkontakt og husstandsmedlemmer og ved symptomer. Ved test på klinisk indikasjon anbefales PCR. Alle som har testet positivt på selvtest eller hurtigtest bør ta en bekreftende PCR.

Les mer om prioritering og bruk av selvtester i kommunen.

Testkriterier for teststasjonene

Alle som anbefales å teste seg jf. FHIs testkriterier bør ha mulighet til å gjøre dette ved en kommunal teststasjon med PCR eller antigen hurtigtest. Ved kapasitetsutfordringer anbefales følgende prioritering:

 • Personer som anbefales test, men som av medisinske årsaker ikke anbefales å benytte selvtest
 • Personer med symptomer eller annen klinisk indikasjon
 • Personer som får positiv selvtest
 • Ikke fullvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter
 • Ikke fullvaksinerte øvrige nærkontakter
 • Ved jevnlig testing
 • Personer som får varsel i Smittestopp

Smittesporing

Nedjustert TISK innebærer endringer i omfanget av kommunenes smittesporing. 

Kommunens rutinemessige smittesporing begrenses først og fremst til nærkontakter som er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Øvrige nærkontakter varsles i hovedsak av indeks.

Isolasjon

Krav om isolasjon ved påvist smitte opprettholdes jamfør covid-19-forskriften. Se mer informasjon om opphevelse av isolasjon ved covid-19 (fhi.no).

Sist faglig oppdatert: 14. oktober 2021