Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3.7. Klinikknær forskning med bruk av genetiske undersøkelser

Den som skal drive klinikknær forskning med bruk av genetiske undersøkelser, må undersøke/vurdere hvilket regelverk som gjelder for forskningen.

I helseforskningsloven § 4 defineres medisinsk og helsefaglig forskning som «virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom».

Mer om forskning med bruk av genetiske undersøkelser finnes i Nasjonal forskningsetisk komité for medisins (NEM) Retningslinjer for bruk av genetiske undersøkelser av mennesker i medisinsk og helsefaglig forskning (01.07.20).

Se også: Forus, A. og Cordt-Hansen, K. (2015). Re: Hvor går grensen mellom diagnostikk og forskning? Tidsskr Nor Legeforen 135, 1713.

Sist faglig oppdatert: 17. juli 2020