7. Nevrologiske sykdommer (§§ 16-17 helsekrav til førerkort)

7.1 TIA og hjerneslag (helsekrav til førerkort)

Sist faglig oppdatert: 05. september 2017