Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utviklingsprogram hjemmetid og hjemmedød

Tilskuddsordningen er etablert for at kommuner skal utvikle modeller for hvordan man kan legge til rette for mer hjemmetid og hjemmedød for personer i livet siste fase og deres pårørende. Tiltaket inngår i Meld. St. 24 (2019–2020) Lindrende behandling og omsorg og er en del av Kompetanseløft 2025.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist :
    01. mars 2023
  • Rapportering for 2022:
    01. april 2023
  • Behandlet søknad:
    01. april 2023

Følgende kommuner deltar i programmet og kan søke:

Gjøvik, Grong, Karmøy, Kongsberg, Trondheim

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 08.06.2021 Siste faglige endring: 20.01.2023 Se tidligere versjoner