Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer. I tilskuddsordningens prioritering 2 inngår og samhandling og tilbud til pasienter med særlig krevende og samtidige hjelpebehov.

Slik blir prosessen

 • Tilskuddsordningen utlyses:
  10. februar 2023
 • Søknadsfrist:
  31. mars 2023
 • Rapporteringsfrist for 2022:
  01. april 2023
 • Ferdigbehandling av søknader:
  31. mai 2023
 • Rapporteringsfrist for 2023:
  01. april 2024

Søknad og rapportering

Tilskuddsordningen er delegert statsforvalterembetene. Søknad og rapportering skal sendes dit.

Søknad: Søknadskjema 2023 (DOCX)

Rapportering: Rapporteringsskjema 2022 (DOCX) | Økonomirapportering 2022 (XLSX)

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Kontakt

Først publisert: 19.02.2019 Sist faglig oppdatert: 10.02.2023 Se tidligere versjoner