Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning

Lønn for tannleger under spesialistutdanning er et virkemiddel for å oppnå bedre geografisk tilgjengelighet til odontologiske spesialisttjenester. Tilskuddsordningens overordnede mål er å bidra til å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, ved sykehus og ved de odontologiske kompetansesentrene, samt tilstrekkelig utdanningskapasitet ved utdanningsvirksomhetene.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    15. februar 2023
  • Behandlet søknad:
    15. april 2023
  • Rapportering for 2022:
    01. april 2023

Regelverket for ordningen ble revidert i 2021. Arbeidsgivere med tilknyttede tannleger som tas opp i spesialistutdanningen har anledning til å søke ordningen. Aktuelle søkere bes om å gjøre seg godt kjent med gjeldende regelverk.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 03.01.2019 Sist faglig oppdatert: 06.01.2023 Se tidligere versjoner