Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Lønn til tannleger i spesialisering

Lønn for tannleger under spesialistutdanning er et virkemiddel for å oppnå bedre geografisk tilgjengelighet til odontologiske spesialisttjenester. Tilskuddsordningens overordnede mål er å bidra til å sikre befolkningen et behandlingstilbud med tilgang til avansert diagnostikk og tverrfaglig spesialistbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, ved sykehus og ved de odontologiske kompetansesentrene, samt tilstrekkelig utdanningskapasitet ved utdanningsvirksomhetene.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    31. januar 2024
  • Rapportering for 2023:
    01. april 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    15. april 2024

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)| Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 03.01.2019 Siste faglige endring: 12.01.2024 Se tidligere versjoner