Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og for å bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.

MERK: Tilskuddsordningen forvaltes av utvalgte statsforvalterembeter på vegne av Helsedirektoratet. Søknadsfristen er ikke løpende, men settes av Statsforvalter.

  • Oslo og Viken behandler søknader fra kommunene og bydelene i Oslo, Viken, Innlandet
  • Vestfold og Telemark behandler søknader fra kommunene i Vestfold, Telemark og Agder
  • Vestland behandler søknader fra kommunene i Vestland og Rogaland
  • Trøndelag behandler søknader fra kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Troms og Finnmark behandler søknader fra kommunene i Troms og Finnmark og Nordland 

Søknadsskjema og rapporteringsskjema finnes hos de utvalgte statsforvalterembetene.

Statsforvalterembetene kunngjør forventet tidspunkt for ferdigbehandling av søknadene.

Kontakt statsforvalterembetet som behandler søknader for ditt fylke, Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling (KLB), eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning. 

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 10.01.2019 Siste faglige endring: 05.12.2023 Se tidligere versjoner