Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

MERK: Det er ikke løpende søknadsfrist. Søknadsfristen fastsettes av Statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kommunen skal kontakte aktuell statsforvalterembete for søknadsfrist, og for å søke og rapportere.

MERK. Utlyses med forbehold om godkjent statsbudsjett.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Først publisert: 08.01.2020 Sist faglig oppdatert: 21.01.2022 Se tidligere versjoner