Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

MERK: Det er statsforvalteren som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kontakt Statsforvalteren for søknadsfrist og for å søke og rapportere.

MERK: Søknadsfristen er ikke løpende. 

 

Regelverk

Først publisert: 08.01.2020 Sist faglig oppdatert: 07.01.2021