Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

MERK: Søknadsfristen fastsettes av fylkeskommunen.


MERK: Kommunen skal kontakte aktuell fylkeskommune for søknadsfrist, og for å søke og rapportere. Det er fylkeskommunene som forvalter tilskuddsordningen på vegne av Helsedirektoratet.

MERK: Helse- og omsorgsdepartementet har som følge av rapporten fra ekspertgruppen som har sett på konsekvenser av koronaepedemien for befolkningens psykiske helse, livskvalitet og rusmiddelbruk,  bevilget et tillegg på 7 mill. NOK til denne tilskuddsordningen.Midlene skal bla. benyttes til aktiviteter og tiltak som støtter opp under målet med tilskuddsordningen, med relevans for følger av koronaepedemien på somatisk helse, levevaner, psykisk helse og mestring.

Regelverk

Statistikk

Først publisert: 08.01.2020 Sist faglig oppdatert: 07.01.2021