Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

MERK: Fylkeskommunen forvalter ordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kommunen må kontakte aktuell fylkeskommune for informasjon om søknadsfrist samt sende søknad og rapportere til aktuell fylkeskommune.

MERK: I tillegg kan kommuner som oppfyller kravene i regelverket for tilskuddsordningen punkt 5 under "Tildelingskriterier og tilskuddsberegning til utviklingssentraler" (PDF) søke Helsedirektoratet om tilskudd til utviklingssentral. Benytt eget søknadsskjema Mal for søknad om tilskudd til utviklingssentraler 2023-2025 (DOCX), og legg dette ved søknadsskjemaet i Altinn. Søknadsfrist er 1. april 2023.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 08.01.2020 Sist faglig oppdatert: 03.02.2023 Se tidligere versjoner