Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Tilskuddsordningen skal stimulere kommunene til etablering og videre utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbud som bidrar til å fremme helse og livskvalitet, forebygge sykdom, tidlig intervensjon, og til at brukerne lærer å mestre livet med sykdom.

MERK: Det er ikke løpende søknadsfrist. Fylkeskommunen forvalter ordningen på vegne av Helsedirektoratet. Kommunen må kontakte aktuell fylkeskommune for informasjon om søknadsfrist samt sende søknad og rapportere til aktuell fylkeskommune.

MERK: I tillegg kan kommuner som oppfyller kravene i regelverkets punkt 5, søke Helsedirektoratet om tilskudd til utviklingssentral.

MERK: Utviklingssentralene skal benytte eget søknadskjema: 

Mal for søknad om tilskudd til utviklingssentraler 2023 - 2025 (docx) og legg dette ved søknadsskjemaet i Altinn.

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Tildelinger

Kontakt

Først publisert: 08.01.2020 Siste faglige endring: 23.01.2024 Se tidligere versjoner