Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Etablering av stillinger for spesialister i pedodonti

Helsedirektoratet viderefører arbeidet med å tilrettelegge for god tilgang til spesialister i pedodonti i den offentlige tannhelsetjenesten og ved regionale odontologiske kompetansesentra. Hovedformålet er god tannhelse og reduksjon i ulikheter i tannhelse blant barn og unge, ved god og lik tilgang til spesialister i pedodonti i fylkeskommunal tannhelsetjeneste for barn og unge med helseutfordringer og habiliteringsbehov, store eller spesielle tannbehandlingsbehov, vegring og angst for tannbehandling.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

Slik blir prosessen

  • Søknadsfrist:
    15. februar 2024
  • Rapporteringsfrist for 2023:
    01. april 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    15. april 2024

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF) | Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet

Kontakt

Først publisert: 17.01.2019 Siste faglige endring: 10.01.2024 Se tidligere versjoner