Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Behandling og rehabilitering rettet mot arbeid og utdanning

Målet er å inkludere arbeidsdeltakelse som et ledd i utredning og behandling av personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer slik at pasienter som ønsker deltakelse i arbeidslivet kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet.

 

Rapportering

Du vil motta et delvis utfylt skjema i virksomhetens innboks i Altinn når rapporteringsfristen nærmer seg. Les gjerne veiledning om rapportering på tilskudd før du fyller inn skjemaet.

 

MERK. Rapporteringen for 2023  gjelder for ordningen som nå utgår: Individuell jobbstøtte (IPS) i helse- og omsorgstjenesten (PDF)

Slik blir prosessen

  • Rapporteringsfrist for 2023:
    01. april 2024
  • Søknadsfrist:
    19. april 2024
  • Forventet ferdigbehandling av søknader:
    31. mai 2024

Regelverk

Se fullstendig regelverk (PDF)Standardvilkår for tilskudd fra Helsedirektoratet
 

Kontakt

Først publisert: 16.12.2022 Siste faglige endring: 07.02.2024 Se tidligere versjoner