Kampanjer og informasjonsmateriell

Tobakkskampanjer, Verdens tobakksfrie dag og Stopptober. Informasjonsmateriell for helsepersonell, skoler og befolkningen.

Stopptober

I 2018 lanserte Helsedirektoratet Stopptober – en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Kampanjen gjentas nå i 2019, og det er mulig å bestille Stopptober-materiell for dem som ønsker å ha aktiviteter i oktober.

Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt. Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk i oktober og klare seg gjennom 28 dager. Dersom man kommer gjennom 28 dager uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Det kan også være enklere å slutte hvis man føler at man tar del i noe større enn seg selv. Derfor er Stopptober utformet som en masseoppfordring. Vi ønsker å inspirere til å slutte i fellesskap, og at omgivelsene skal støtte alle som ønsker å slutte.

Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke eller snuse. Derfor er Stopptober basert på at man skal ta små skritt – én dag av gangen – og plutselig har man klart 28 dager uten røyk. Det å senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk, samt gi hjelp og støtte gjennom 28 dager, vil skape mulighet for mestring av en hverdag uten røyking. Å gjøre gode hjelpemidler kjent er et av målene med kampanjen.

For å hjelpe deltakerne gjennom de 28 første dagene utviklet Helsedirektoratet i 2018 en såkalt praterobot («chatbot») i Facebook Messenger. En praterobot er et dataprogram som «snakker» med brukerne. Slutta-roboten skal motivere brukerne og gjøre hjelpetilbudene bedre kjent.

Praterobot (messenger.com)

Vi vil oppfordre dem som skal slutte til å snakke med fastlegen eller en slutteveileder på frisklivssentralen, bruke nikotinlegemidler og få råd på apoteket.

Last ned logo og plakat

Bakgrunn fra England

Ideen med å etablere en sluttemåned er hentet fra England og hensikten er å gi dem som tenker på å slutte en anledning i tillegg til januar, når mange har nyttårsforsetter.

Stopptober har vært arrangert i England siden 2012 og mer enn 1 million har gjort et slutteforsøk i oktober disse årene. Flere andre land har tatt konseptet med en sluttmåned i bruk, blant andre Nederland, New Zealand og Frankrike. Stoptober-kampanjen i England er evaluert (gov.uk, PDF).

Hjelpemidler

Helsedirektoratet tilbyr mulighet for støtte og veiledning på sine tjenester:

Røykesluttmateriell

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av  Verdens helseorganisasjon, og i 2019 var temaet tobakk og lungehelse (who.int).

Tobakkskampanjer i tobakksstrategien

Tobakksstrategien for perioden 2019–2021 sier at tobakkskampanjer kan være effektive for å hindre at unge begynner med tobakk og kan i tillegg bidra til å øke motivasjonen til å slutte hos etablerte tobakksbrukere. Helsedirektoratet gjennomfører hvert år flere typer kampanjer og andre former for kommunikasjonstiltak.

Først publisert: 06.06.2018 Sist endret: 06.06.2019