Hopp til hovedinnholdet

Kampanjer og informasjonsmateriell

Tobakkskampanjer, Verdens tobakksfrie dag og Stopptober. Informasjonsmateriell for helsepersonell, skoler og befolkningen.

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av  Verdens helseorganisasjon, og i 2019 er temaet tobakk og lungehelse (who.int).

Stopptober

I oktober 2018 lanserte Helsedirektoratet Stopptober – en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Det vil bli gjentatt i 2019.

Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt. Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk fra 1. oktober og klare seg gjennom 28 dager. Dersom man kommer gjennom de 28 første dagene uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Det kan også være enklere å slutte hvis du føler at du tar del i noe større enn deg selv. Derfor er Stopptober utformet som en masseoppfordring. Vi ønsker å inspirere til å slutte i fellesskap, og at omgivelsene skal støtte de som ønsker å slutte.

Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke eller snuse.  Derfor er Stopptober basert på at man skal ta små skritt – én dag av gangen – og plutselig har man klart 28 dager uten røyk. Det å senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk, gi hjelp og støtte gjennom 28 dager vil skape mulighet for mestring av en hverdag uten røyking.

For å hjelpe deltakerne gjennom de 28 første dagene utviklet Helsedirektoratet i 2018 en såkalt praterobot eller chatbot i Facebook Messenger. En praterobot er et dataprogram som «snakker» med brukerne. Slutta-roboten skal motivere brukerne og gjøre hjelpetilbudene bedre kjent.

Praterobot (messenger.com)

Vi vil oppfordre dem som skal slutte til å snakke med fastlegen eller en slutteveileder på frisklivssentralen, bruke nikotinlegemidler og få råd på apoteket.

Last ned logo og plakat

Bakgrunn fra England

Ideen med å etablere en sluttemåned er hentet fra England og hensikten er å gi dem som tenker på å slutte en anledning i tillegg til januar, når mange har nyttårsforsetter.

Stopptober har vært arrangert i England siden 2012 og mer enn 1 million har gjort et slutteforsøk i oktober disse årene. Flere andre land har tatt konseptet med en sluttmåned i bruk, blant andre Nederland, New Zealand og Frankrike. Stoptober-kampanjen i England er evaluert (gov.uk, PDF).

Hjelpemidler

Helsedirektoratet tilbyr mulighet for støtte og veiledning på sine tjenester:

Røykesluttmateriell

Tobakkskampanjer

Massemediekampanjer er svært effektive for å redusere tobakksbruk i alle grupper. Nasjonal strategi for arbeidet mot tobakksskader viser til at det i strategiperioden skal gjennomføres massemediekampanjer mot tobakk for å:

  • bidra til at barn og unge ikke begynner med tobakk
  • motivere personer som allerede røyker eller snuser til å slutte
  • motivere gravide til å slutte, særlig med tanke på skadevirkninger på fosteret
  • informere foreldre om barns rett til å vokse opp i et røykfritt miljø

Først publisert: 06.06.2018 Sist endret: 14.01.2019

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert