Stopptober og andre tobakkskampanjer

Stopptober, tobakkskampanjer og Verdens tobakksfrie dag. Informasjonsmateriell for helsepersonell, skoler og befolkningen.

Stopptober

Stopptober er en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt.

Målet med Stopptober

Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk i oktober og klare seg gjennom 28 dager. Dersom man kommer gjennom 28 dager uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Det kan også være enklere å slutte hvis man føler at man tar del i noe større enn seg selv. Vi ønsker å inspirere til å slutte i fellesskap.

Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke. Derfor er Stopptober basert på at man skal ta små skritt – én dag av gangen – og plutselig har man klart 28 dager uten røyk. Det å senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk, samt gi hjelp og støtte gjennom 28 dager, vil skape mulighet for mestring av en hverdag uten røyking. Å gjøre gode hjelpemidler kjent er et av målene med kampanjen.

Vi vil oppfordre dem som skal slutte til å snakke med fastlegen eller en slutteveileder på frisklivssentralen, bruke nikotinlegemidler og få råd på apoteket.

Har du spørsmål om Stopptober, kontakt slutta@helsedir.no.

  Bakgrunn fra England

  Ideen med å etablere en sluttemåned ble hentet fra England i 2018, og hensikten er å gi dem som tenker på å slutte en anledning i tillegg til januars nyttårsforsetter.

  Stopptober har vært arrangert i England siden 2012 og mer enn 1 million har gjort et slutteforsøk i oktober disse årene. Flere andre land har tatt konseptet med en sluttmåned i bruk, blant andre Nederland, New Zealand og Frankrike. Stoptober-kampanjen i England er evaluert (gov.uk, PDF).

  Filmer og bilder for nedlasting og bruk på f.eks. nettsider, sosiale medier

  Filmer

  Røykesluttmateriell for nedlasting

  Hjelpemidler på nett

  Last ned Stopptoberlogo og -plakat for bruk på eget materiell eller nettsider

  Bilde av materiell til bruk i Stopptober
  Materiell til bruk i Stopptober

  ​​​​​​​Verdens tobakksfrie dag 31. mai

  Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av Verdens helseorganisasjon, og i 2020 var temaet «Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use» (who.int).

  Tobakkskampanjer i tobakksstrategien

  Tobakksstrategien for perioden 2019–2021 sier at tobakkskampanjer kan være effektive for å hindre at unge begynner med tobakk og kan i tillegg bidra til å øke motivasjonen til å slutte hos etablerte tobakksbrukere. Helsedirektoratet gjennomfører hvert år flere typer kampanjer og andre former for kommunikasjonstiltak.

  Først publisert: 06.06.2018 Sist faglig oppdatert: 20.10.2020