Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Stopptober og andre tobakkskampanjer

Stopptober, tobakkskampanjer og Verdens tobakksfrie dag. Informasjonsmateriell for helsepersonell, skoler og befolkningen.

Stopptober

Stopptober er en 28-dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Helsepersonell, kommuner og frisklivssentraler oppfordres til å bruke anledningen til å ta opp røykeslutt.

Målet med Stopptober

Målet med Stopptober er å motivere dem som røyker og snuser til å gjøre et slutteforsøk i oktober og klare seg gjennom 28 dager. Dersom man kommer gjennom 28 dager uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Det kan også være enklere å slutte hvis man føler at man tar del i noe større enn seg selv. Vi ønsker å inspirere til å slutte i fellesskap.

Mange synes det er vanskelig å tenke at de aldri mer skal røyke. Derfor er Stopptober basert på at man skal ta små skritt – én dag av gangen – og plutselig har man klart 28 dager uten røyk. Det å senke terskelen for å gjøre et slutteforsøk, samt gi hjelp og støtte gjennom 28 dager, vil skape mulighet for mestring av en hverdag uten røyking. Anbefalt sluttemetode er å bruke nikotinlegemidler samtidig med profesjonell veiledning, men det finnes flere hjelpemidler som kan gjøre slutteforsøket enklere, som for eksempel Slutta-appen. Å gjøre gode hjelpemidler kjent er et av målene med kampanjen.

Vi vil oppfordre dem som skal slutte til å snakke med fastlegen eller en slutteveileder på frisklivssentralen, bruke nikotinlegemidler og få råd om riktig legemiddelbruk på apoteket.

Har du spørsmål om Stopptober, kontakt Hedda Refsum Schultz.

Kampanje i Dagbladet og Nettavisen

Røykere som vil slutte kan finne inspirasjon i å følge flere røykere i deres forsøk på å bli røykfri i oktober. Røykerne tok oss med på opp- og nedturer og viste den reelle hverdagen til en som ønsker å bli kvitt røyken for godt.

Bestill materiell

Bestill Stopptober-materiell direkte fra vår nettbutikk, Stopp-Shop. Ved første innlogging oppretter du en gratis brukerkonto, så kan du enkelt logge deg inn og bestille det du trenger for kampanjeperioden. På nettsiden ligger alt fra flyers til plakater og nedlastbart digitalt materiell.

Bilde av stopptober-logo

Filmer og bilder for nedlasting og bruk på f.eks. nettsider, sosiale medier

Filmer

Plakat/annonse for print eller sosiale medier

Røykesluttmateriell for nedlasting

Hjelpemidler på nett

Last ned Stopptoberlogo og -plakat for bruk på eget materiell eller nettsider

Bilde av materiell til bruk i Stopptober
Materiell til bruk i Stopptober

Bakgrunn fra England

Ideen med å etablere en sluttemåned ble hentet fra England i 2018, og hensikten er å gi dem som tenker på å slutte en anledning i tillegg til januars nyttårsforsetter.

Stopptober har vært arrangert i England siden 2012 og mer enn 1 million har gjort et slutteforsøk i oktober disse årene. Flere andre land har tatt konseptet med en sluttmåned i bruk, blant andre Nederland, New Zealand og Frankrike. Stoptober-kampanjen i England er evaluert (gov.uk, PDF).

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Hvert år markeres verdens tobakksfrie dag 31. mai for å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer. Tema for dagen fastsettes av Verdens helseorganisasjon, og i 2022 var temaet «Tobacco: Threat to our environment» (who.int).

Tobakkskampanjer i tobakksstrategien

Tobakksstrategien for perioden 2019–2021 sier at tobakkskampanjer kan være effektive for å hindre at unge begynner med tobakk og kan i tillegg bidra til å øke motivasjonen til å slutte hos etablerte tobakksbrukere. Helsedirektoratet gjennomfører hvert år flere typer kampanjer og andre former for kommunikasjonstiltak.

Først publisert: 06.06.2018 Sist faglig oppdatert: 10.10.2022 Se tidligere versjoner