Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oversikt over nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten 2023

Nasjonale behandlingstjenester (NBT) i spesialisthelsetjenesten

BehandlingstjenesteAnsvarlig institusjon
NBT for akutt replantasjonskirurgiOslo universitetssykehus HF
NBT for assistert befruktning ved potensiell blodsmitteOslo universitetssykehus HF
NBT for avansert bekkeneksenterasjon gynekologisk kreftOslo universitetssykehus HF
NBT for avansert brannskadebehandlingHelse Bergen HF
NBT for avansert invasiv fostermedisinSt. Olavs Hospital HF
NBT for avansert trombocyttimmunologiUniversitetssykehuset Nord-Norge HF
NBT for CBRNE-medisinOslo universitetssykehus HF
NBT for cochleaimplantat hos barnOslo universitetssykehus HF
NBT for elektiv hyperbar oksygenbehandlingHelse Bergen HF
NBT for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner og durale AV-fistlerOslo universitetssykehus HF
NBT for endobronkial brakyterapiHelse Bergen HF
NBT for fertilitetsbevarende behandling med eggstokkvevOslo universitetssykehus HF
NBT for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreftOslo universitetssykehus HF
NBT for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegiHelse Bergen HF
NBT for gynekologiske fistlerHelse Bergen HF
NBT for hjertesyke gravideOslo universitetssykehus HF
NBT for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliomOslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdomOslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved blødersykdomOslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialisOslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk behandling for ikke maligne rygglidelser hos barnOslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelserOslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk epilepsiOslo universitetssykehus HF
NBT for kirurgisk og intervensjonell behandling av medfødt hjertefeilOslo universitetssykehus HF
NBT for kjønnsinkongruensOslo universitetssykehus HF
NBT for kjønnsinkongruensOslo universitetssykehus HF
NBT for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandlingOslo universitetssykehus HF
NBT for kvinner med malign trofoblastsykdomOslo universitetssykehus HF
NBT for medfødt glaukomOslo universitetssykehus HF
NBT for medfødte deformiteter i underekstremiteter hos barnOslo universitetssykehus HF
NBT for organtransplantasjonOslo universitetssykehus HF
NBT for pulmonal hypertensjonOslo universitetssykehus HF
NBT for rehabilitering ved locked-in syndromSunnaas sykehus HF
NBT for rekonstruktiv dyp venekirurgiOslo universitetssykehus HF
NBT for retinoblastomOslo universitetssykehus HF
NBT for revmatologisk rehabilitering (NBRR)Diakonhjemmet sykehus AS
NBT for sansetap og psykisk helseOslo universitetssykehus HF
NBT for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte stoffskiftesykdommerOslo universitetssykehus HF
NBT for spesifikk bronkial provokasjon ved yrkesrelatert astmaHelse Bergen HF
NBT for store hemangiomer og vaskulære malformasjonerOslo universitetssykehus HF
NBT for særlig avanserte bekkenskaderOslo universitetssykehus HF
NBT for uavklarte smerter i ansikt og kjeveHelse Bergen HF
NBT for vestibularisschwannomHelse Bergen HF
NBT for yrkesmedisinsk utredning av yrkesdykkereHelse Bergen HF
NBT i stråleknivHelse Bergen HF

Nasjonale flerregionale behandlingstjenester (FBT) i spesialisthelsetjenesten

Behandlingstjeneste

Ansvarlige institusjoner

FBT for allogen stamcelletransplantasjonHelse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF
FBT for dyp hjernestimulering (DBS)Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF
FBT for episkleral brachyterapiHelse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF
FBT for kirurgi ved bensarkomHelse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF 
FBT for leppe-kjeve-ganespalteHelse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF
FBT for neonatalkirurgiOslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF
FBT for preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)Oslo universitetssykehus HF og St. Olavs Hospital HF
FBT for usikker somatisk kjønnsutviklingHelse Bergen HF og Oslo universitetssykehus HF

Nasjonale kompetansetjenester (NKT) i spesialisthelsetjenesten

KompetansetjenesteGodkjent årAnsvarlig institusjon
NKT for albuekirurgi01.01.2018Oslo universitetssykehus HF
NKT for arbeidsrettet rehabilitering26.03.2012Rehabiliteringssenteret AiR AS
NKT for barn og unge med funksjonsnedsettelser07.12.2011Valnesfjord Helsesportssenter
NKT for barne- og ungdomsrevmatologi25.01.1994Oslo universitetssykehus HF
NKT for blodtypeserologi01.01.2007Oslo universitetssykehus HF
NKT for CFS/ME07.12.2011Oslo universitetssykehus HF
NKT for dekontaminering07.12.2011Oslo universitetssykehus HF
NKT for døvblinde28.06.2012Universitetssykehuset Nord-Norge HF
NKT for endometriose og adenomyose13.10.2023Oslo universitetssykehus HF
NKT for familiær hyperkolesterolemi01.02.2013Oslo universitetssykehus HF
NKT for flåttbårne sykdommer24.01.2014Sørlandet sykehus HF
NKT for funksjonelle mage-tarmsykdommer24.01.2014Helse Bergen HF
NKT for gynekologisk onkologi25.01.1994Oslo universitetssykehus HF
NKT for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker01.01.2000Oslo universitetssykehus HF
NKT for hodepine01.01.2000St. Olavs Hospital HF
NKT for inkontinens og bekkenbunnsykdommer07.12.2011Universitetssykehuset Nord-Norge HF
NKT for kirurgi ved fot og ankeldeformiteter01.02.2019Oslo universitetssykehus HF
NKT for kirurgisk behandling av rygg- og nakkesykdommer24.01.2014St. Olavs Hospital HF
NKT for komplekse, alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge01.02.2013Oslo universitetssykehus HF
NKT for læring og mestring innen helse01.01.2000Oslo universitetssykehus HF
NKT for medfødte stoffskiftesykdommer25.01.1994Oslo universitetssykehus HF
NKT for nevropatisk smerte01.01.2016Oslo universitetssykehus HF
NKT for pasienter med sammensatte lidelser01.01.2000St. Olavs Hospital HF
NKT for personlighetspsykiatri07.12.2011Oslo universitetssykehus HF
NKT for prehospital akuttmedisin (NAKOS)01.01.2000Oslo universitetssykehus HF
NKT for påvisning av antibiotikaresistens01.01.2000Universitetssykehuset Nord-Norge HF
NKT for revmatologisk rehabilitering01.01.2007Diakonhjemmet sykehus AS
NKT for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)07.12.2011Sykehuset Innlandet HF
NKT for sarkomer09.04.1992Oslo universitetssykehus HF
NKT for seksuelt overførte infeksjoner07.12.2011Oslo universitetssykehus HF
NKT for seneffekter etter kreftbehandling01.01.2007Oslo universitetssykehus HF
NKT for sjeldne diagnoser26.03.2012Oslo universitetssykehus HF
NKT for solide svulster hos barn28.01.1998Oslo universitetssykehus HF
NKT for svangerskap og revmatiske sykdommer07.12.2011St. Olavs Hospital HF
NKT for sykdomsrelatert underernæring24.01.2014Oslo universitetssykehus HF
NKT for traumatologi07.12.2011Oslo universitetssykehus HF
NKT for trening som medisin01.01.2016St. Olavs Hospital HF
NKT for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige07.12.2011Oslo universitetssykehus HF
NKT for utviklingshemning og psykisk helse01.02.2019Oslo universitetssykehus HF
Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS)24.01.2014Finnmarkssykehuset HF

Først publisert: 22.07.2022 Sist faglig oppdatert: 20.10.2023 Se tidligere versjoner