Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rammer og retning for kunstig intelligens

Aktivitetene skal bidra til økt bruk av trygge KI-løsninger som gir helsetjenester av like god eller bedre kvalitet, og frigjør tid hos helsepersonell.

Bakgrunn

Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 trekker frem at kunstig intelligens (KI) vil kunne utgjøre et betydelig bidrag til en bærekraftig utvikling av vår felles helsetjeneste. KI kan bidra til raskere og mer presis diagnostikk, bedre beslutningsstøtte til personell, forenklet logistikk, automatisering av administrative oppgaver, og å sette innbyggerne bedre i stand til å følge opp sin egen helse. 

Hva skal vi gjøre?

Vi skal

 • Gi tverretatlig regulatorisk veiledning,
  som gjør det enklere for helsetjenesten og andre aktører å navigere i regelverk og veiledning 
 • Gi støtte og veiledning knyttet til validering av løsninger,
  for å legge til rette for trygg innføring av KI. 
 • Utarbeide kunnskapsgrunnlag om store språkmodeller (leveres 2. kvartal 2024), vurdere hvilke risikoer store språkmodeller introduserer, og identifisere tiltak for å sikre at helse- og omsorgstjenesten har tilgang på språkmodell(er) som er tilpasset norske forhold. 
 • Drive helse-arbeidsgruppe for KI-standardisering,
  slik at helsetjenestens behov blir ivaretatt i relevant KI-standardiseringsarbeid
 • Utarbeide en felles plan for hvilke tiltak som bør gjennomføres av hvilke aktører i 2024 og 2025 for å understøtte behovene i kommuner og helseforetak. (leveres 1. juli 2024) 

Hvem er med? 

Arbeidet ledes av Helsedirektoratet. Andre som samarbeider om arbeidet er 

Kompetansenettverket Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN) er observatør. 

Hvordan jobber vi?

Arbeidet gjøres i tett dialog med aktørene i helsesektoren, og skal støtte opp helsetjenestens planer og behov. 

Hvis du lurer på noe eller vil komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til kunstigintelligens@helsedir.no

Tidligere arbeid med kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten

De samme aktørene som over samarbeidet i det nasjonale koordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens", for å støtte implementeringen av Helse- og sykehusplan 2020-2023. 

Først publisert: 16.03.2022 Siste faglige endring: 07.03.2024 Se tidligere versjoner


FHIDirektoratet for medisinske produkterHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom flere direktorater.