Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Arbeidsgruppe for KI-standardisering i helse- og omsorgstjenesten

Norsk deltakelse i KI-standardiseringsarbeid er med på å bygge kompetanse, sørge for at norske krav og behov blir tatt hensyn til i KI-standarder, og dermed også indirekte påvirke lovarbeid på KI-feltet. Arbeidet i arbeidsgruppen for KI-standardisering i helse- og omsorgstjenesten legger vekt på å bygge og dele kompetanse på området og vil være en kanal for å ta imot og vurdere helsesektorens behov for standardisering på KI-feltet. Gjennom dette arbeidet bidrar arbeidsgruppen til forsvarlig, trygg og etisk bruk av KI i helsesektoren som samtidig legger til rette for innovasjon. Arbeidet retter seg hovedsakelig mot standardiseringsarbeid som skal understøtte implementering av EU-regelverk, og dermed europeisk standardiseringsarbeid (CEN/CENELEC).

Hva skal vi gjøre?

Helsearbeidsgruppen for KI-standardisering er del av Standard Norges speilkomite for kunstig intelligens

Arbeidet vil bidra å sikre forsvarlig og etisk bruk av KI i helsesektoren gjennom

 • å følge med på standardiseringsarbeidet
 • å bidra inn standardiseringsarbeid med krav og behov fra tjenesten
 • å bygge og spre kompetanse om KI-standardiseringsarbeid i helsesektoren 

Standarder som EU-kommisjonen har bestilt for å understøtte implementeringen av KI-forordningen (europalov.no) er spesielt prioriterte områder. Arbeid i arbeidsgruppen vil være med på å forberede helse- og omsorgstjenesten på KI-forordningen når den trer i kraft. 

Hvem er med? 

Speilkomiteen ledes av Digitaliseringsdirektoratet. Helse-arbeidsgruppen ledes av Helsedirektoratet. Andre som samarbeider i arbeidsgruppen er: 

 • Digitaliseringsdirektoratet 
 • Akershus universitetssykehus (Ahus) 
 • Sykehuspartner 
 • Kreftregisteret 
 • Det norske Veritas 
 • Kommunenes organisasjon (KS) 
 • Statens pensjonskasse 
 • Hvordan jobber vi? 
 • Deltakerne er enten observatører eller aktive deltaker i arbeidsgrupper.

Per 1. mars deltar Norge aktivt på følgende tema: 

 • Risikohåndtering 
 • Ledelsessystemer 
 • Datahåndtering og -kvalitet 

Vil du bidra? 

Ta kontakt med kunstigintelligens@helsedir.no hvis du ønsker å delta i arbeidsgruppen. 

Først publisert: 21.03.2024 Siste faglige endring: 21.03.2024 Se tidligere versjoner