Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tverretatlig veiledningstjeneste

Vi gir én-til-én-veiledning i bruk av kunstig intelligens på tvers av etater, etter flere regelverk samtidig.

Hva slags kompetanse har de som veileder?

Jurister fra Helsedirektoratet, Direktoratet for medisinske produkter og Helsetilsynet deltar på veiledningsmøtene. Annen kompetanse kan også inviteres inn ved behov.

Hva slags veiledning kan du få?

Du kan få veiledning én til én. Vi tilpasser veiledningen etter ditt behov, og gir veiledning etter flere regelverk samtidig.

Hvert møte tar for seg én problemstilling

Hensikten med møtene er at

  • prosjekter/miljøer får god kjennskap til regelverkene og avklaringer etter flere regelverk samtidig
  • vi harmoniserer av tolkningen av regelverkene

Ved å gi veiledning får vi fra direktoratene også løpende signaler om hvor regelverket er uklart, hvilke temaer vi bør utarbeide skriftlig veiledning om, og hvordan de forskjellige regelverkene spiller sammen. 

Hvordan ta kontakt for å få veiledning?

Du må sende oss en søknad om veiledning. Søknaden må beskrive problemstillingen dere ønsker å få veiledning om.

  • Beskriv både problemstilling og konteksten til problemstillingen godt.
  • Bruk hele setninger. 

For at vi skal kunne gi god veiledning er det viktig at vi får god informasjon om problemstillingen. 

Lesforslag til anbefalt prosess og konkretisering av problemstillingen før du sender oss en søknad.

Send skjemaet ferdig utfylt på e-post til ki.veiledning@helsedir.no.

Hvordan vurderer vi søknadene?

Søknadene vurderes fortløpende av juristene i veiledningstjenesten. De prosjektene som oppfyller kriteriene blir invitert til veiledningsmøte.

Antall prosjekter vi veileder er avhengig av kapasiteten.

Først publisert: 06.07.2022 Siste faglige endring: 08.03.2024 Se tidligere versjoner


FHIDirektoratet for medisinske produkterHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom flere direktorater.