Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvilke regelverk må bruk av kunstig intelligens forholde seg til?

Når du arbeider med kunstig intelligens i helsetjenesten, om det er i forskning, utvikling, anskaffelse eller bruk, må du forholde deg til en rekke regelverk.

Hvilke regelverk er relevante for deg?

Start med å få oversikt over spesielt relevante lover og bestemmelser. Du finner veiledning rundt aktuelle regelverk i rundskrivet regelverk for utvikling av kunstig intelligens.

 

pyramide bokmål.JPG
Prosess for å modne og løse juridiske problemstillinger

Les relevante deler av regelverkene

Eksempler på dette er:

Finner du ikke svar i lov eller forskrift, må du gå til lovens forarbeider for å finne ut hva lovgiver egentlig har ment. Forarbeidene til de nyeste lovene finnes på internett ved å søke etter Norges Offentlige Utredninger (NOU-er) på regjeringen.no. Forarbeidene finner du også på stortinget.no.

Identifiser mulige utfordringer

Mens du leser lover, forskrifter og eventuelt forarbeider noterer du deg ting du ikke forstår eller ting du tenker kan være utfordrende i prosjektet ditt. 

Drøft utfordringene

Ta med notatene dine til personvernombud eller jurister ansatt i virksomheten din. Dersom dere ikke har slik kompetanse i prosjektet kan det være lurt å leie inn noen som kan gjøre dette arbeidet for dere.

I tillegg til interne drøftinger med personvernombud og jurister kan du:

  • undersøke om problemstillingen er drøftet under Drøfting av juridiske problemstillinger (dmp.no)
  • drøfte med andre prosjekter som gjør lignende arbeid. Kompetansenettverket har en oversikt over KI-prosjekter i sektoren som du kan ta utgangspunkt i.
  • undersøke om det finnes tilsynsrapporter eller dommer som omhandler lignende problemstillinger

Individuell veiledning

Dersom det fremdeles gjenstår uavklarte juridiske spørsmål etter trinn 1-4 finnes det ulike veiledningsmuligheter.

Trinn 6: Oppsummér

Etter gjennomgått trinn 1-5 skal du ha klart for deg:

  • hvilke regelverk og paragrafer som er relevante for ditt prosjekt
  • hva som er formålet med prosjektet
  • hvilke søknader du skal sende før du kan starte

Det er lurt å dokumentere prosessen og veivalgene som er tatt til bruk både i søknadsprosesser og kvalitetsforbedringsarbeid i etterkant.

Først publisert: 16.03.2022 Siste faglige endring: 18.03.2024 Se tidligere versjoner


FHIDirektoratet for medisinske produkterHelsetilsynet

Informasjonssidene om kunstig intelligens er et samarbeid mellom flere direktorater.