Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Videreføring av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2022-2025

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold videreføres til 2025.

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen. Gjeldende avtale løper til og med 31. desember 2021.

Revidert intensjonsavtale ble signert 1. juni 2021 og vil tre i kraft fra og med 1. januar 2022. Avtalen løper frem til og med 31. desember 2025.

Avtalen har konkrete mål om et redusert inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, og mål om et økt inntak av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen.

Avtaledokumenter for perioden 2022-2025

Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold 2022-2025 (PDF).

Hvordan slutte seg til intensjonsavtalen 2022-2025?

Næringsorganisasjoner signerer direkte på intensjonsavtalen. Bedrifter slutter seg til intensjonsavtalen gjennom tilslutningssavtalen til intensjonsavtalen 2022-2025 (word).

Tilsluttede aktører velger selv hvilke(t) av innsatsområdene 1–4 de ønsker å slutte seg til. Partene skal arbeide for å nå målene for de innsatsområdene som er relevante for den enkelte part.

I tillegg skal alle som underskriver avtalen arbeide med innsatsområde 5 (påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg hos forbruker) og 6 (monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen). Koordineringsgruppen har et spesielt ansvar for å følge opp disse innsatsområdene. Helsemyndighetene skal arbeide for måloppnåelse på alle innsatsområder.

Spørsmål om tilslutning til intensjonsavtalen kan rettes direkte til sekretariatet for intensjonsavtalen eller til den næringsorganisasjonen bedriften er medlem i.

Kontaktinformasjon

Ole Berg, sekretariatet.

Først publisert: 01.06.2021 Sist faglig oppdatert: 30.06.2021 Se tidligere versjoner