Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Videreføring av intensjonsavtalen for et sunnere kosthold 2022-2025

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold videreføres til 2025.

Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold er en avtale mellom helsemyndighetene og matbransjen. Den første avtaleperioden varte fra desember 2016 til 31. desember 2021.

Revidert intensjonsavtale ble først signert 1. juni 2021. Regjeringen Støre har gitt sin formelle tilslutning til ny intensjonsavtale, som ble signert på nytt av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i januar 2022. Avtalen trådte i kraft fra og med 1. januar 2022 og løper til og med 31. desember 2025. 

Avtalen har konkrete mål om et redusert inntak av salt, tilsatt sukker og mettet fett, mål om økt omsetning av nøkkelhullsprodukter, og et økt inntak av grønnsaker, frukt og bær, grove kornprodukter, fisk og sjømat i befolkningen.

Avtaledokumenter for perioden 2022-2025

Intensjonsavtale om tilrettelegging for et sunnere kosthold 2022-2025 (PDF).

Hvordan slutte seg til intensjonsavtalen 2022-2025?

Næringsorganisasjoner signerer direkte på intensjonsavtalen. Bedrifter slutter seg til intensjonsavtalen gjennom tilslutningsavtalen til intensjonsavtalen 2022-2025 (word).

Tilsluttede aktører velger selv hvilke(t) av innsatsområdene 1–4 de ønsker å slutte seg til. Partene skal arbeide for å nå målene for de innsatsområdene som er relevante for den enkelte part.

I tillegg skal alle som underskriver avtalen arbeide med innsatsområde 5 (påvirkning av forbrukeratferd for å bidra til sunnere kosthold gjennom bevisste og ubevisste valg hos forbruker) og 6 (monitorering av måloppnåelse som angitt i avtalen). Koordineringsgruppen har et spesielt ansvar for å følge opp disse innsatsområdene. Helsemyndighetene skal arbeide for måloppnåelse på alle innsatsområder.

Spørsmål om tilslutning til intensjonsavtalen kan rettes direkte til sekretariatet for intensjonsavtalen eller til den næringsorganisasjonen bedriften er medlem i.

Kontaktinformasjon

Ole Berg, sekretariatet.

Først publisert: 01.06.2021 Siste faglige endring: 20.09.2023 Se tidligere versjoner